فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

مراسم ازدواج

سعی کنیم مراسم ازدواج را آسان بگیریم، خرید بازار، و خرید لباس و طلا، همه در حد معمولی و متعارف باشد.
پیمانی که اساس آن بر محبت و یگانگی است نه بر اساس رقابت نباید با بهانه گیری ها و تحمیل ها ضربه ببیند. محبت، شیشه ای است شفاف و نازک، شیشه ها را غبار آلود نکنیم و آنها را نشکنیم.
بدانیم که به مصلحت زندگی ما نیست که با احساسات مردی بازی کنیم که از او انتظار داریم ما را از صمیم قلب دوست داشته باشد و نسبت به ما فداکاری کند و سعادت ما را سعادت خود بداند. از چشم و هم چشمی ها جداً بپرهیزیم.

عروسی

کوچه های مدینه نور باران می شد، پیامبر از جلو، جبرئیل از راست، میکائیل از چپ و هفتاد هزار فرشته از پی او، همه تسبیح گوی و تکبیرگوی، و دختر عبدالمطلب و زنان انصار و مهاجر همراه او، شعر می خواندند، شادی می کردند، تکبیرگویان و حمدکنان.
آنان عروسی را به خانه علی علیه السلام می بردند.
پیامبر صلی الله علیه و آله به آنان فرموده بود که در مراسم بردن عروس به خانه همسر:
شادی کنید، شعر بخوانید، تکبیر بگویید، حمد کنید ولی چیزی که خدا راضی نیست نگویید.(194)
یعنی فرمول مراسم عروسی اینهاست:
شادی، شعور، شرافت
با کمال تاسف حتی بعضی از مومنان و مذهبی ها در مراسم عروسی دین و آخرت خود را فراموش می کنند و از هر برنامه شاد و محرکی استقبال می کنند. آنان می گویند که یک شب که هزار شب نیست، بعد از عمری انتظار می خواهیم شاد باشیم و... ولی فراموش کرده اند که: یک شب گناه می تواند هزار روز انسان را تیره کند بلکه آخرت انسان را.
بنابراین سعی کنیم که مراسم عروسی ما آلوده به گناه نشود و در مراسم عروسی دیگران نیز اگر همراه با گناه است شریک نکنیم حتی اگر از ما کینه به دل بگیرند.
استفتاء از مقام معظم رهبری:
شرکت نکردن در مراسم عروسی که نوعا همراه با لهو لعب است، باعث خصومت و دشمنی بین اقوام و فامیل می شود و وظیفه چیست؟
شرکت کردن در مجالس حرام در هر صورت جایز نیست و امر به معروف و نهی از منکر بر همه واجب است.(195)

برنامه عروسی

همه دوست دارند که برنامه عروسی شاد، و دلنشین باشد. اسلام نیز این مطلب را تایید می کند ولی به ما هشدار می دهد که این برنامه شاد نباید آلوده به گناه و معصیت باشند.
بنابراین تلاش کنیم از اختلاط زن و مرد و دختران و پسران جلوگیری کنیم، و در مراسم عروسی از اجرای برنامه هایی که خداوند راضی نیست، بپرهیزیم. در این زمینه به چند استفتاء از مقام معظم رهبری (دام ظله) بسنده می کنیم:
1. زدن دست در مراسم عروسی، رقص مرد برای مردان در مراسم عروسی رقص زن برای زن در مراسم عروسی چه حکمی دارد؟
- کف زدن به نحو متعارف معمول جشن و سرور مانع ندارد و رقص اگر موجب تحریک و تهییج شهوت و یا مستلزم ارتکاب حرام باشد جایز نیست.(196)
2. زن دایره و تنبک در مراسم عروسی و خرید و فروش آن، آیا جایز است؟
- اگر از آلات لهو محسوب باشد خرید و فروش و نگهداری و استعمال آن جایز نیست.(197)
3. فیلمبرداری از برخی از مجالس عروسی که به علت لاابالی گری مسائل محرم و نامحرم احیانا رعایت نمی شود توسط عکس زن که شغلش این کار است چه حکمی دارد؟
- مراعات کامل حجاب اسلامی در برابر نامحرم در هر حال لازم است و فیلمبرداری از مجالس زنانه یا از مجالس مختلط اگر مستلزم نظر حرام موجب اشاعه فساد و تربیت مفاسد باشد جایز نیست.(198)