فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

مهریه

قانون مهریه هماهنگی با طبیعت است. از این رو که نشانه و زمینه آن است که از ناحیه مرد آغاز شده و زن پاسخگوی عشق اوست و مرد به احترام او هدیه نثار او می کند.(191)
سخن از معامله و خرید و فروش نیست، سخن از رقابت و چشم و هم چشمی نیست.
شاید برخی تا توان دارند مهریه را بالا ببرند تا همسرشان را پایبند به زندگی کنند هرگز چنین نخواهد بود، او می تواند با کاهش محبت و توجه خود به زندگی، زن را در تنگنا قرار دهد که مهریه خود را ببخشد و بگوید: مهرم حلال، جانم آزاد.
بنابراین میزان پایبندی شوهر به زندگی به میزان تقوا، و اخلاق دین او بستگی دارد وگرنه سنگینی مهریه نه تنها ضامن بقاء زندگی نیست بلکه مایه کینه و کدورت شوهر است چون او همیشه فکر می کند همسرش خود را به او فروخته است.
از این رو اسلام، هم به انتخاب شوهر خوش اخلاق و متدین و باتقوا سفارش نموده است و هم پایین بودن مهریه را شفارش کرده است.
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: بهترین زنان امت من کسانی هستند که مهریه شان کمتر است.(192)
و باز از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است که فرمود:
مهریه زنان را بالا نبرید که موجب دشمنی می گردد.(193)

دوران نامزدی

دو کبوتر بی سروسامان در آستانه سروسامان گرفتن اند. دو دلداده پس از سالها انتظار، یکدیگر را یافته اند.
آنان می خواهند به زودی شالوده یک زندگی ایده آل را پی ریزی کنند. می خواهند یک عمر با هم در کنار هم و با تفاهم و همدلی زندگی کنند.
دوران نامزدی شیرین ترین ایام زندگی است. نگاه ها، کلام ها، برخوردها و رفت و آمدها همه شیرین و به یاد ماندنی است.
دورانی است که دختر و پسر بیشتر با هم انس می گیرند و از افکار و سلیقه های یکدیگر مطلع می شوند.
نکته اساسی که باید مورد توجه ما قرار گیرد این است که تا زمانی که صیغه عقد دائم یا موقت خوانده نشده است، دختر و پسر با هم نامحرم هستند و تمامی احکام مربوط به نامحرم را باید رعایت کنند پس بهتر است تا امکان دارد بین دوران نامزدی و عقد فاصله نیندازیم.
مواظب باشیم تا قبل از عقد با داماد عکس برنداریم و از عکس های خود که در آنها حجاب شرعی رعایت نشده است به او ندهیم. پس از آن نیز از هر رفتاری که خلاف عفت عمومی جامعه و حفظ حرمت و غیرت یک خانواده مسلمان است بپرهیزیم مانند فشردن دست یکدیگر و راه رفتن در خیابان، یا دست در گردن یکدیگر انداختن در اماکن عمومی و تاکسی و... که این گونه اعمال گاهی موجب تحریک جوانان می شود و گناه است.

مراسم ازدواج

سعی کنیم مراسم ازدواج را آسان بگیریم، خرید بازار، و خرید لباس و طلا، همه در حد معمولی و متعارف باشد.
پیمانی که اساس آن بر محبت و یگانگی است نه بر اساس رقابت نباید با بهانه گیری ها و تحمیل ها ضربه ببیند. محبت، شیشه ای است شفاف و نازک، شیشه ها را غبار آلود نکنیم و آنها را نشکنیم.
بدانیم که به مصلحت زندگی ما نیست که با احساسات مردی بازی کنیم که از او انتظار داریم ما را از صمیم قلب دوست داشته باشد و نسبت به ما فداکاری کند و سعادت ما را سعادت خود بداند. از چشم و هم چشمی ها جداً بپرهیزیم.