فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

خواستگاری

رسم خواستگاری یک تدبیر ظریف و عاقلانه برای حفظ حیثیت و احترام زن است، خلاف حیثیت و احترام زن است که به دنبال مرد برود.
زن که می خواهد محبوب و معشوق و مورد ستایش باشد و بر سراسر وجود مرد حکومت کند قابل تحمل و موافق غریزه نیست که مردی را به همسری خود دعوت کند و احیانا جواب رد بشنود و سراغ مرد دیگری برود.(189)
از طرف دیگر آراستن خود و جلوه گری در کوچه و بازار برای جلب جوانان هم گناه است و هم از ارزش دختر نزد جوانان می کاهد.
دختر باید سنگین، با حیا و وقار زندگی کند و عفت خود را نگه دارد. بانوانی که او را می شناسند از حالات و خوصوصیات او در خانه خود سخن به میان خواهند آورد و جوانان پاک، شیفته او خواهند شد و به خواستگاری او خواهند آمد. این بهترین روش برای حفظ حیثیت، احترام و عظمت یک دختر است.

اجازه پدر

زن اسیر محبت است. آن چیزی که او ر ا از پای در می آورد و اسیر می کند این است که نغمه صفا و محبت و عشق را از دهان مردی بشنود، خوش باوری او در اینجاست.
مردها نیز کاملا به این نکته واقفند و برای صید دختران به خوبی از آن استفاده می کنند. بنابراین زن تا مادامی که دوشیزه است به سهولت زمزمه محبت مردان را باور می کند. اینجاست که لازم است دختر نا آزموده با پدرش که با احساسات مردان بهتر آگاه است مشورت کند و لزوما موافقت او را جلب کند.
این نکته را نیز به خاطر بسپاریم که اجازه مادر و برادر لازم نیست.(190) اگر چه جلب رضایت آنان امری است پسندیده و صفابخش زندگی آینده و موافق احتیاط.

مهریه

قانون مهریه هماهنگی با طبیعت است. از این رو که نشانه و زمینه آن است که از ناحیه مرد آغاز شده و زن پاسخگوی عشق اوست و مرد به احترام او هدیه نثار او می کند.(191)
سخن از معامله و خرید و فروش نیست، سخن از رقابت و چشم و هم چشمی نیست.
شاید برخی تا توان دارند مهریه را بالا ببرند تا همسرشان را پایبند به زندگی کنند هرگز چنین نخواهد بود، او می تواند با کاهش محبت و توجه خود به زندگی، زن را در تنگنا قرار دهد که مهریه خود را ببخشد و بگوید: مهرم حلال، جانم آزاد.
بنابراین میزان پایبندی شوهر به زندگی به میزان تقوا، و اخلاق دین او بستگی دارد وگرنه سنگینی مهریه نه تنها ضامن بقاء زندگی نیست بلکه مایه کینه و کدورت شوهر است چون او همیشه فکر می کند همسرش خود را به او فروخته است.
از این رو اسلام، هم به انتخاب شوهر خوش اخلاق و متدین و باتقوا سفارش نموده است و هم پایین بودن مهریه را شفارش کرده است.
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: بهترین زنان امت من کسانی هستند که مهریه شان کمتر است.(192)
و باز از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است که فرمود:
مهریه زنان را بالا نبرید که موجب دشمنی می گردد.(193)