فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

جلب نامحرم

تنها پوشش بدن و زیور و زینت کافی نیست، بلکه باید پوشش ما به گونه ای باشد که نامحرم را جلب نکند؛ به چند نکته در این زمینه توجه کنید:
1. پوشیدن لباسی که برجستگیهای بدن را به گونه ای نمایان ظاهر می سازد که باعث سوق دادن زن به گناه و جلب نظر نامحرم است، جایز نیست.(169)
2. استفاده از کفش هایی که هنگام راه رفتن به گونه ای صدا می دهند که نامحرم را متوجه می سازند و باعث گناه می شوند، جایز نیست.(170)
3. برخی در عین این که چادر می پوشند ولی با گرفتن و رها کردن آن و ژست های رنگارنگی که با آن می گیرند، نشان می دهند که اهل پرهیز از معاشرت با مردان بیگانه نیستند از اینکه مورد بهره برداری چشمها قرار بگیرند ناراحت نمی شوند.
آنها باید بدانند که صرف استفاده از چادر، ارزش نیست بلکه باید به گونه ای از چادر استفاده کنند که بانوان عفیف از آن استفاده می کنند آنان که آهنگ چادرشان به نامحرمان دور باش می گوید و ناپاکدلان را مأیوس می کند.(171)
4. بعضی ها موهای جلو و عقب سر خود را به گونه ای برجسته می کنند که از روی چادر به خوبی نمایان است.
آنان به گمان خود می خواهند شیک باشند ولی باید بدانند هر کاری که باعث جلب توجه نامحرم و گناه شود نارواست و از آن باید پرهیز کرد.

21. در حریم عفاف

افضل العباده العفاف.(172)
حضرت علی علیه السلام همواره می فرمود: بالاترین عبادت عفت است.
در خانه را می کوبید،
ابن ام مکتوم آن مرد نابینا بود، می خواست به خانه من وارد شود،
به عایشه و حفضه گفتم برخیزید و به خانه دیگری بروید.
گفتند: او نابیناست و ما را نمی بیند!
گفتم: اگر او شما را نمی بیند شما او را می بینید!
همانجا به یاد فاطمه ام افتادم:
وقتی نابینایی می خواست بر من وارد شود، بی آنکه چیزی به او بگویم، در پس پرده رفت به او گفتم: این مرد، نابیناست و تو را نمی بیند!
گفت: گرچه او من را نمی بیند ولی من او را می بینم و او بوی من را استشمام می کند. اینجا بود که از سر حقیقت، احساساتم اوج گرفت و گفتم:
گواهی می دهم که تو پاره تن من هستی!(173)
ما نیز باید از رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله و فاطمه زهرا علیه السلام درس بگیریم و منزل ما و رفت و آمدهای خانوادگی و فامیلی ما به گونه ای باشد که حریم مرد و زن در آن رعایت گردد.
نامحرم، نامحرم است اگر چه از فامیلان و نزدیکان ما باشد، ما نباید با او همانند یک محرم رفتار کنیم.
فرهنگی که از طریق بیشتر فیلم ها و برخی برنامه های سینما به آنها بها داده می شود با فرهنگ ناب اسلامی فاصله دارد.
نشستن در کنارهم بدون مراعات کامل پوشش اسلامی و گفتن و خندیدن و شوخی کردن بدون مراعات محرم و نامحرمی کاری ناروا و ناشایسته است.

اختلاط دختر و پسر

پیامبر خود از اختلاط زن و مرد جلوگیری می کرد، به دستور ایشان در ورودی زنان به مسجد از در ورودی مردان مجزا شد.
پیامبر برای اینکه برخورد و استکاکی پیش نیاید دستور می داد مردان از وسط و زنان از کنار کوچه ها بروند؛ زیرا فتنه از اختلاطها بر می خیزد.(174)
پیامبر خطاب به جامعه اسلامی می فرمایند:
نگذارید بین مردان و زنان اختلاط برقرار شود، چه آنکه اگر بین آنان اختلاط و آمیختگی باشد دردی بی درمان شما را فرا خواهد گرفت.(175)
جامعه اسلامی به ویژه دانشگاها باید به این سمت سوق داده شوند که از اختلاط زن و مرد بکاهند. اختلاط اگر مفاسد دینی و اخلاقی به همراه داشته باشد زیانبار است.
حضرت امام خمینی رحمه الله علیه درباره ادامه تحصیل دختران می فرمایند:
ادامه تحصیل در رشته های حلال اشکالی ندارد ولیکن تستر(176) از جانب و خودداری از اختلاط با آنها لازم است و اگر ادامه تحصیل مستلزم اختلاط با اجانب باشد و مفاسد دینی و اخلاقی در بر داشته باشد ترک کند.(177)