فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

پوشش کامل

برخی گمان می کنند که پوشش اسلامی، همان پوشش بدن است و در اسلام چیزی فراتر از این وجود ندارد، این برداشتی ناقص از دین است. اسلام علاوه بر پوشش بدن زیور و زینت را واجب می داند . در سوره نور به این مطلب تصریح شده است.(166)
بنابراین هر چه در نظر مردم زینت به حساب می آید باید از نامحرم پوشانده شود؛ مانند النگو، لاک ناخن، سرمه چشم و از همه مهمتر آراستگی چهره.(167)

معیارهای انتخاب لباس

لباسی که می خواهیم آن را در برابر نامحرمان بپوشیم باید دارای ویژگی های زیر باشد:
1. نازک و بدن نما نباشد.
2. بنابر احتیاط واجب لباسی که باعث شهوت و انگشت نما شدن ما در میان نامحرمان می شود نباشد.
3. بنابر احتیاط واجب از لباسهای ویژه مردان نباشد.
4. از لباسهایی که مهیج است و توجه نامحرم را جلب می کند نباشد.
5. از لباسهایی که از حیث دوخت و یا شکل یا از نظر رنگ، ترویج و تقلید از فرهنگ مهاجم غیر مسلمین است نباشد.(168)

جلب نامحرم

تنها پوشش بدن و زیور و زینت کافی نیست، بلکه باید پوشش ما به گونه ای باشد که نامحرم را جلب نکند؛ به چند نکته در این زمینه توجه کنید:
1. پوشیدن لباسی که برجستگیهای بدن را به گونه ای نمایان ظاهر می سازد که باعث سوق دادن زن به گناه و جلب نظر نامحرم است، جایز نیست.(169)
2. استفاده از کفش هایی که هنگام راه رفتن به گونه ای صدا می دهند که نامحرم را متوجه می سازند و باعث گناه می شوند، جایز نیست.(170)
3. برخی در عین این که چادر می پوشند ولی با گرفتن و رها کردن آن و ژست های رنگارنگی که با آن می گیرند، نشان می دهند که اهل پرهیز از معاشرت با مردان بیگانه نیستند از اینکه مورد بهره برداری چشمها قرار بگیرند ناراحت نمی شوند.
آنها باید بدانند که صرف استفاده از چادر، ارزش نیست بلکه باید به گونه ای از چادر استفاده کنند که بانوان عفیف از آن استفاده می کنند آنان که آهنگ چادرشان به نامحرمان دور باش می گوید و ناپاکدلان را مأیوس می کند.(171)
4. بعضی ها موهای جلو و عقب سر خود را به گونه ای برجسته می کنند که از روی چادر به خوبی نمایان است.
آنان به گمان خود می خواهند شیک باشند ولی باید بدانند هر کاری که باعث جلب توجه نامحرم و گناه شود نارواست و از آن باید پرهیز کرد.