فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

مصونیت نه محدودیت

حجاب مصونیت است نه محدودیت!
زن با خود نگه داری و خودداری های خود نه تنها شخصیت خود را حفظ می کند که به مرد نیز شخصیت می دهد.
متفکر و اندیشمند فرزانه استاد شهید مطهری در این زمینه می نویسد:
مرد، بسیاری از هنر نمایی ها و شجاعت ها و دلاوریها و نبوغ ها و شخصیت های خود را مدیون زن و خودداریهای ظریفانه زن، مدیون حیا و عفاف زن می داند.
زن همیشه مرد را ساخته و مرد اجتماع را، آنگاه حیا و عفاف و خودداری زن از میان برود و زن بخواهد در نقش مرد ظاهر شود اول به زن مهر باطله می خورد و بعد مرد مردانگی خویش را فراموش می کند و سپس اجتماع منهدم می گردد.(159)
حضرت امام رحمة الله علیه این انسان شناس و اسلام شناس بزرگ قرن می فرماید:
زن مربی جامعه است... زن با تربیت صحیح خودش انسان درست می کند و با تربیت صحیح خودش کشور را آباد می کند.(160)

اعتراف دانشمندان

دانشمندان و جامعه شناسان منصف و باریک بین همه به این حقیقت اعتراف دارند که این عظمت و شکوه زن در حیا، حجاب و خود نگه داری های اوست.
ویل دورانت می گوید:
... زنان دریافتند که دست و دل بازی مایه طعن و تحقیر است و این امر را به دختران خود یاد دادند.
مرد جوان به دنبال چشمان پر از حیا است و بی آنکه بداند حس می کند که این خود داری ظریفانه از یک لطف و رقت عالی خبر می دهد.
برتراند راسل می گوید:
از لحاظ هنر مایه تاسف است که به آسانی به زنان بتوان دست یافت.
از همه شگفت آورتر سخنی است که یکی از مجلات زنانه از آلفرد هیچکاک - که به قول آن مجله به حسب فن و شغل و فیلم سازی خود درباره زنان تجارب فراوان دارد - نقل می کند او می گوید:
زنان شرقی تا چند سال پیش به خاطر حجاب و نقاب و روبندی که به کار می بردند خود به خود جذاب می نمود و همین مساله جاذبه نیرومندی به آنها می داد، اما به تدریج تلاشی که زنان این کشورها برای برابری با زنان غربی از خود نشان می دهند حجاب و پوششی که دیروز بر زن شرقی کشیده شده بود از میان می رود و همراه آن از جاذبه جنسی او هم کاسته می شود.

خلأ عشق

امروزه یکی از خلأهایی که در دنیای اروپا و آمریکا وجود دارد خلأ عشق است.
در کلمات دانشمندان اروپایی و آمریکایی این نکته زیاد به چشم می خورد که اولین قربانی آزادی و بی بند و باری زنان و مردان امروز، عشق و شور احساسات بسیار شدید و عالی است. در جهان امروز هرگز عشق هایی از نوع عشق های شرقی از قبیل عشق های مجنون و لیلی و خسرو و شیرین رشد و نمو نمی کند.
از داستان های لیلی و مجنون، خسرو و شیرین و مانند آن می توان فهمید که زن بر اثر دور نگه داشتن خود از دسترسی مرد تا کجا پایه خود را بالا برده است و تا چه حد سر نیاز مرد را به آستان خود فرود آورده است.
قطعا درک زن، این حقیقت را در تمایل او به پوشش بدن خود و حفظ کردن خود به صورت راز، تاثیر فراوان داشته است.(161)