فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

19. گل پاک

ان المراه ریحانه.(158)
حضرت علی علیه السلام فرمود: زن (مانند) گل است.
یکی بامدادان به فصل بهار - جوانی به باغی فتادش گذار
به شاخی، گلی دید خوش رنگ و بو - که از جان و دل گشت مشتاق او
گلویش بیفشرد و کردش جدا - ز گلهای دیگر به جور و جفا
چو آن گل جدا شد ز شاخ آن درخت - بیفتاد به دست آن تیره بخت
بکرد از طریق تحسر نگاه - به یاران و از دل برآورد آه
بگفتا که ای خواهران عزیز - برای شما هست این روز نیز
گذارید آرایش خود کنار - بگیرید در زیر برگی قرار
نمایید خود را از این دم نهان - که مانید ایمن ز غارتگران
اگر گل در پس برگها مخفی نشود،
اگر گل مراقبت باغبان را نپذیرد، و اگر گل بر بیگانگان جلوه گری نماید، به غارت خواهد رفت.
گل، ظرافت ها، لطافت ها و جلوه گریهای خود را باید برای یک قهرمان نگه دارد.
او امانتدار لطافت ها و ظرافت هاست و آنگاه است که می تواند با این خود نگه داریها یک قهرمان را به آستان خود بکشاند و در دست یک قهرمان قرار گیرد نه در زیر پای غارت گران!
زن، گل است و یک گل دانا و پاک هرگز نمی پسندد چهره و نگاه و موی و اندام خود را در اختیار نگاههای هوس آلود قرار دهد؛ در پس برگهای حجاب و حیا می ماند و حیثیت و شخصیت خود را پاسبانی می کند. غنچه تا در پرده است از دست گلچین ایمن است گر صیانت از جفا خواهی حیا می بایدت

مصونیت نه محدودیت

حجاب مصونیت است نه محدودیت!
زن با خود نگه داری و خودداری های خود نه تنها شخصیت خود را حفظ می کند که به مرد نیز شخصیت می دهد.
متفکر و اندیشمند فرزانه استاد شهید مطهری در این زمینه می نویسد:
مرد، بسیاری از هنر نمایی ها و شجاعت ها و دلاوریها و نبوغ ها و شخصیت های خود را مدیون زن و خودداریهای ظریفانه زن، مدیون حیا و عفاف زن می داند.
زن همیشه مرد را ساخته و مرد اجتماع را، آنگاه حیا و عفاف و خودداری زن از میان برود و زن بخواهد در نقش مرد ظاهر شود اول به زن مهر باطله می خورد و بعد مرد مردانگی خویش را فراموش می کند و سپس اجتماع منهدم می گردد.(159)
حضرت امام رحمة الله علیه این انسان شناس و اسلام شناس بزرگ قرن می فرماید:
زن مربی جامعه است... زن با تربیت صحیح خودش انسان درست می کند و با تربیت صحیح خودش کشور را آباد می کند.(160)

اعتراف دانشمندان

دانشمندان و جامعه شناسان منصف و باریک بین همه به این حقیقت اعتراف دارند که این عظمت و شکوه زن در حیا، حجاب و خود نگه داری های اوست.
ویل دورانت می گوید:
... زنان دریافتند که دست و دل بازی مایه طعن و تحقیر است و این امر را به دختران خود یاد دادند.
مرد جوان به دنبال چشمان پر از حیا است و بی آنکه بداند حس می کند که این خود داری ظریفانه از یک لطف و رقت عالی خبر می دهد.
برتراند راسل می گوید:
از لحاظ هنر مایه تاسف است که به آسانی به زنان بتوان دست یافت.
از همه شگفت آورتر سخنی است که یکی از مجلات زنانه از آلفرد هیچکاک - که به قول آن مجله به حسب فن و شغل و فیلم سازی خود درباره زنان تجارب فراوان دارد - نقل می کند او می گوید:
زنان شرقی تا چند سال پیش به خاطر حجاب و نقاب و روبندی که به کار می بردند خود به خود جذاب می نمود و همین مساله جاذبه نیرومندی به آنها می داد، اما به تدریج تلاشی که زنان این کشورها برای برابری با زنان غربی از خود نشان می دهند حجاب و پوششی که دیروز بر زن شرقی کشیده شده بود از میان می رود و همراه آن از جاذبه جنسی او هم کاسته می شود.