فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

مراحل امر به معروف و نهی از منکر

حجابش خدا پسند نیست، در برابر نامحرم جلوه گری و خود نمایی می کند، زینت و آرایش خود را از نامحرم، نمی پوشد و یا نسبت به نماز کاهلی می کند، حلال و حرام را رعایت نمی کند، و یا مبتلا به گناهان دیگری است.
گناهکار را باید امر به معروف و نهی از منکر کرد اما از آن مهمتر این است که کار ما منظم و منطقی باشد و مراحل زیر را یکی پس از دیگری اجرا کنیم:
1. در مرحله نخست با گناهکار به گونه ای برخورد می کنیم که بفهمد این طرز برخورد ما تنها به خاطر گناه اوست. مثلا از او چهره برگردانیم و یا با چهره گرفته و بر افروخته با او مواجه شویم و یا رفت و آمد خود را با او قطع کنیم.
2. اگر از رفتارهای ما متاثر نشد به گفتار رو می آوریم و با زبان او را امر و نهی می کنیم و البته با نرمی و رعایت ادب و احترام اما با قاطعیت و صلابت.
3. مرحله بعد را به عهده ماموران قضایی و انتظامی می گذاریم تا در جامعه هرج و مرج نشود.(156)

دفاع همگانی

و لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا لینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز.(157)
اگر خدا بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمی کرد، صومعه ها و کلیساها و کنیسه ها و مساجدی که نام خدا در آنها بسیار برده می شود، سخت ویران می شد، و قطعا خدا به کسی که (دین) او را یاری می کند، یاری می دهد، چرا که خداوند سخت نیرومند و شکست ناپذیر است.
دشمنان اسلام شب و روز نقشه می کشند که نور اسلام را خاموش کنند ولی خداوند نور اسلام را عالم گیر خواهد کرد و این با دفاع و مبارزه مسلمانان واقعی محقق خواهد شد.
بنابراین اگر دشمن به کشور اسلامی ما هجوم آورد بر همه افراد مملکت، چه مرد و چه زن، چه بزرگ و چه کوچک واجب است دفاع کنند.
اگر دیروز دشمن به خاک اسلامی کشور اسلامی ما حمله کرده بود ما شجاعانه او را عقب راندیم، امروز به شکل پیچیده تری به مرزهای ایمان و عقیده ما حمله کرده است.
ترویج فساد و ابتذال و صوق دادن پسران و دختران به بی بندوباری اخلاقی از بارزترین نشانه های حمله دشمن است.
ردپای دشمن را فیلم های مستحجن، عکسها، و برنامه های مبتذل بیابیم؛ دشمنی که می کوشد با برداشتن مرزهای حیا و عفاف، دختران و بانوان را به زشت ترین شکل، به صحنه اجتماع بکشاند و تمام حیثیت و شرافت یک زن و دختر ایرانی را به غارت ببرد. پس برای دفاع آماده باشیم و فریب خودباختگی فرهنگ غرب را نخوریم.

19. گل پاک

ان المراه ریحانه.(158)
حضرت علی علیه السلام فرمود: زن (مانند) گل است.
یکی بامدادان به فصل بهار - جوانی به باغی فتادش گذار
به شاخی، گلی دید خوش رنگ و بو - که از جان و دل گشت مشتاق او
گلویش بیفشرد و کردش جدا - ز گلهای دیگر به جور و جفا
چو آن گل جدا شد ز شاخ آن درخت - بیفتاد به دست آن تیره بخت
بکرد از طریق تحسر نگاه - به یاران و از دل برآورد آه
بگفتا که ای خواهران عزیز - برای شما هست این روز نیز
گذارید آرایش خود کنار - بگیرید در زیر برگی قرار
نمایید خود را از این دم نهان - که مانید ایمن ز غارتگران
اگر گل در پس برگها مخفی نشود،
اگر گل مراقبت باغبان را نپذیرد، و اگر گل بر بیگانگان جلوه گری نماید، به غارت خواهد رفت.
گل، ظرافت ها، لطافت ها و جلوه گریهای خود را باید برای یک قهرمان نگه دارد.
او امانتدار لطافت ها و ظرافت هاست و آنگاه است که می تواند با این خود نگه داریها یک قهرمان را به آستان خود بکشاند و در دست یک قهرمان قرار گیرد نه در زیر پای غارت گران!
زن، گل است و یک گل دانا و پاک هرگز نمی پسندد چهره و نگاه و موی و اندام خود را در اختیار نگاههای هوس آلود قرار دهد؛ در پس برگهای حجاب و حیا می ماند و حیثیت و شخصیت خود را پاسبانی می کند. غنچه تا در پرده است از دست گلچین ایمن است گر صیانت از جفا خواهی حیا می بایدت