فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

اقسام روزه

روزه گرفتن گاهی واجب است و گاهی حرام، مستحب و یا مکروه.
روزه های واجب مانند، روزه های ماه مبارک رمضان، روزه قضا روزه کفاره، روزه ای که به سبب نذر یا سوگند برای انسان واحب می شود.(138)
روزه های حرام مانند، روزه عید فطر و عید قربان روزه مستحبی فرزند که سبب اذیت و آزار پدر و مادر شود، و بنابر احتیاط واجب روزه مستحبی زن که شوهر از آن نهی کرده باشد.(139)
روزه های مستحبی مانند: روزه پنجشنبه اول و آخر ماه و هر جمعه، روز مبعث و عید غدیر و عید نوروز.

جبران گذشته

کسی که در ماه مبارک رمضان روزه نگرفته است بر اساس انگیزه و شرایطی خاصی که داشته باشد باید آن را جبران کند گاهی باید آن را قضا کند، گاهی علاوه بر قضا، کفاره نیز بر او واجب می شود، گاهی هم باید کفاره جمع بدهد و در برخی موارد مقداری طعام نیز باید به فقیر بپردازد.

قضای روزه

در برخی از موارد انسان باید روزه هایی که نگرفته است قضا کند مانند:
1. در اوایل بلوغ بنابر توصیه پدر و مادر مبنی بر اینکه قدرت روزه گرفتن را نداری، روزه نگرفته است و گمان می کرده که اطاعت از این دستور، واجب است.
2. اوایل بلوغ، احتمال می داده که بالغ شده است، تحقیق و برسی هم کرده و به این نتیجه رسیده است که بالغ نشده است، بر همین اساس روزه نگرفته است و بعدها به اشتباه خود پی برده است.
3. اوایل بلوغ روزه نگرفته است چون مریض بوده و روزه گرفتن را مضر می دانسته است.
4. غسل جنابت را فراموش کرده و با حال جنایت یک یا چند روز روزه نگرفته است.
5. در ایام قاعدگی یا نفاس بوده است و نمی توانسته روزه بگیرد.(140)
موارد دیگر هم هست که در رساله ذکر شده است و توصیه می کنیم که حتما به رساله رجوع کنید.