فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

15. سیل رحمت

یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلوه من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون .(124)
ای کسانی که ایمان آورده اید، چون برای نماز جمعه ندا در داده شد، به سوی ذکر خدا بشتابید، و داد و ستد را واگذارید. اگر بدانید، این برای شما بهتر است.
باز هم آسمان ابری است، باران می آید، آب در خیابان و کوچه و پس کوچه ها به راه افتاده آبها به هم می پیوندند، خاک و خاشاک را با خود می برند، دیگر در و دیوار شهر غبارروبی شده است، درختان و گلها با نشاط شده اند، پرندگان نغمه شادی سر می دهند. و بار دیگر چهره شهر زیبا و آراسته گردیده، چه خبر است؟!
باز هم روز جمعه است و این سیل خروشان امت است که به نماز جمعه می آیند، می آیند تا عظمت و شکوه اسلام را به نمایش بگذارند، خار و خاشاک شرک را از شهر بزدایند، بر چهره دشمنان سیلی بزنند، می آیند تا از اوضاع سیاسی اجتماعی کشور خود و جهان اسلام با خبر شوند و در تا در حل مشکلات آنها شریک گردند، می آیند تا راههای مقابله با دشمنان قسم خورده اسلام فرا گیرند، می آیند تا دست در دست هم دهند و بر فرق استکبار جهانی بکوبند، روز جمعه است کارهامان را رها می کنیم و به این جمعیت انبوه بپیوندیم.
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود، هر کس سه جمعه پیاپی، بدون عذر در نماز جمعه شرکت نکند بر دل او مهری از نفاق (و دورویی) زده می شود.(125)

امام جمعه

1. امام جمعه از سوی ولی امر مسلمین (رهبر) منصوب می شود.(126)
2. شرایطی که درباره امام جماعت گفته شد، در امام جمعه نیز معتبر است.
3. شایسته است امام جمعه اینگونه باشد:
از اوضاع سیاسی کشور و جهان اسلام با خبر باشد.
مصالح اسلام و مسلمین را بشناسد.
شجاع باشد.
در اظهار حق و ابطال باطل صریح باشد.
از حب دنیات و ریاست پرهیز کند.(127)

برپایی نماز جمعه

1. نماز جمعه دو رکعت است مانند نماز صبح، ولی دو خطبه دارد که توسط امام جمعه قبل از نماز بیان می شود.
2. نماز جمعه دو قنوت مستحبی دارد یکی در رکعت اول پیش از رکوع، دیگر در رکعت دوم پس از رکوع.
3. نماز جمعه، از نماز ظهر کفایت می کند (خواندن نماز ظهر واجب نیست)
4. نمازگزار جمعه بنابر احتیاط واجب باید به خطبه ها گوش دهد.(128)