فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

نماز جماعت

اینان چه می کنند!
با هم می ایستند با هم رکوع می روند، با هم سر بر خاک می گذارند، با هم برمی خیزند، نظم و انظباط، وحدت و انسجام، صلح و صفا یکدلی و یکرنگی از اجتماعشان پیداست. گویی در دلهایشان کینه و حسادتی نیست، قلبهایشان با هم پیوند خورده همه با هم برادرند، اینان چه می کنند! همه با هم در صف های منظم و پشت سر هم، از یک نفر که پیشاپش آنان قرار گرفته پیروی می کنند.
اینان همه مسلمانند و با هم نماز را به جماعت می خوانند و شکوه خود را به نمایش می گذارند. اینان خار چشم دشمنان اسلام هستند.
ندای اذان که به گوش تو می رسد تو را به این جمع با شکوه دعوت می کند، منادی حق را لبیک بگو. هر چه جمعیت نمازگزار بیشتر باشد ثوابش افزون تر است. اگر عده آنان از ده بگذرد پاداشی نصیب آنان می شود که قابل بیان و شمارش نیست.
اگر دنبال دلسوزی خوب می گردی، و یا خواهان فردی دلسوز برای حل مشکلاتت هستی، اگر می خواهی با دیگران آشنا شوی، در حل مشکلات دیگران دخیل باشی، و از فردگرایی و خود خواهی و به خداخواهی و دیگر گرایی روی آوری، در جماعت خواهران دینی خود به ویژه در نماز جماعت شرکت کن و اگر می خواهی تبعیت از رهبری را تمرین کنی، باز هم در نماز جماعت حاضر شو!

برپایی نماز جماعت

یک نفر به عنوان امام جماعت جلو می ایستد، و حداقل یک نفر هم پشت سر او به عنوان ماموم می ایستد و به او اقتدا می کند و نماز جماعت شکل می گیرد.

احکام نماز جماعت

1. جایگاه امام جماعت نباید از جایگاه مامومین بالاتر باشد.(115)
2. مامومین می توانند در مکانی بالاتر از امام بایستند، مثلا امام در صحن مسجد و مامومین در پشت بام بایستند ولی اگر ساختمان چند طبقه باشد، اشکال دارد.(116)
3. اگر نماز همه کسانی که در صف جلو هستند تمام شوند یا همه آنها نیت فرادا نمایند، اگر فاصله به اندازه یک قدم بزرگ نباشد، نماز صف بعد به طور جماعت صحیح است و اگر بیشتر از این مقدار باشد، فرادی می شود و صحیح است.(117)