فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

14. آنجا کجاست؟

و اقیموا و جوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین.(113)
در هر مسجدی روی خود را مستقیم (به سوی قبله) کنید و در حالی دین خود را برای خدا خالص گردانیده اید وی را بخوانید.
آنجا کجاست؟
پایگاه مقاومت در برابر هوی و هوس، شیطان و اهرمن،
میعاد پیامبران، امامان و پاکان عالم،
مجمع عمومی مسلمانان و مستضعفان،
میدان نمایش وحدت مسلمانان علیه دشمنان اسلام،
بازار تقوا و ایمان، صلح و صفا، همدلی و همراهی،
فرشتگان چشم امید به آنجا دوخته اند،
و اهریمنان از رونق آن نگرانند.
و به راستی آنجا کجاست؟
آنجا مسجد است، خانه خدا، محل ارتباط خاک و افلاک، حلقه ارتباط هیچ با همه چیز، و چه زیباست که به آنجا بشتابیم، زیاد به آنجا برویم زودتر از همه برویم، و دیرتر از همه برگردیم، با لباس های تمیز به آنجا برویم، در نظافت آن بکوشیم، و در برنامه های فرهنگی آن شرکت فعال داشته باشیم.
بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی قدس سره درباره اهمیت مسجد می فرماید:
مساجد را پر کنید که سنگرند و محراب جایی که حرب (جنگ و مبارزه) از آنجا آغاز می شود و محل حرب است. شیطانها از مساجد و نماز می ترسند، آنها می خواهند از نماز جلوگیری کنند و بعد از خالی کردن سنگرها حمله کنند.(114)

نماز جماعت

اینان چه می کنند!
با هم می ایستند با هم رکوع می روند، با هم سر بر خاک می گذارند، با هم برمی خیزند، نظم و انظباط، وحدت و انسجام، صلح و صفا یکدلی و یکرنگی از اجتماعشان پیداست. گویی در دلهایشان کینه و حسادتی نیست، قلبهایشان با هم پیوند خورده همه با هم برادرند، اینان چه می کنند! همه با هم در صف های منظم و پشت سر هم، از یک نفر که پیشاپش آنان قرار گرفته پیروی می کنند.
اینان همه مسلمانند و با هم نماز را به جماعت می خوانند و شکوه خود را به نمایش می گذارند. اینان خار چشم دشمنان اسلام هستند.
ندای اذان که به گوش تو می رسد تو را به این جمع با شکوه دعوت می کند، منادی حق را لبیک بگو. هر چه جمعیت نمازگزار بیشتر باشد ثوابش افزون تر است. اگر عده آنان از ده بگذرد پاداشی نصیب آنان می شود که قابل بیان و شمارش نیست.
اگر دنبال دلسوزی خوب می گردی، و یا خواهان فردی دلسوز برای حل مشکلاتت هستی، اگر می خواهی با دیگران آشنا شوی، در حل مشکلات دیگران دخیل باشی، و از فردگرایی و خود خواهی و به خداخواهی و دیگر گرایی روی آوری، در جماعت خواهران دینی خود به ویژه در نماز جماعت شرکت کن و اگر می خواهی تبعیت از رهبری را تمرین کنی، باز هم در نماز جماعت حاضر شو!

برپایی نماز جماعت

یک نفر به عنوان امام جماعت جلو می ایستد، و حداقل یک نفر هم پشت سر او به عنوان ماموم می ایستد و به او اقتدا می کند و نماز جماعت شکل می گیرد.