فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

بطلان وضو

هفت چیز وضو را باطل می کند که با بیشتر آنها آشنا هستید. ما به دو مورد از آن اشاره می کنیم:
1. کاری که باید برای آن غسل کرد.
2. استحاضه.(79)

11. انتظار سبز

از مهالک در دو عالم این صلات اهل خود را می دهد بی شک نجات(80)
نامه را با اشک شوق گرفتم. مثل این بود که جبرئیل از آسمان نامه ای برایم آورده باشد.
مدتها انتظار فرا رسیدن این لحظه های خوش و معطر را کشیده بودم.
نامه را بر دیدگانم کشیدم و آنگاه آن را با اشتیاق گشودم.
خط و امضای آن درست بود، امام رضا علیه السلام به همه سوالهایم پاسخ داده بودند:
(ای محمد بن سنان)... این که پرسیده ای چرا نماز واجب شده است باید بگویم حکمت های فراوانی دارد:
نماز، اقرار به ربوبیت خداوند عزیز و بلند و مرتبه است و هر گونه مثل و مانندی را از او نفی می کند.
نماز، ایستادن در پیشگاه خداوند است با ذلت و مسکنت و خضوع و اعتراف.
نماز، پشیمان شدن از گناه گذشته و درخواست بخشیدن آنها از سوی خداوند است.
گذاشتن چهره بر زمین است برای بزرگ داشت خداوند...!
با نماز فروتن هستی و افزونی در دین و دنیا را خواهانی.
با نماز، از گناهان بیزار می شوی و مدام به یاد خدا هستی.
با نماز، آقا و مدبر و آفریننده خود را فراموش نمی کنی، و در نتیجه در عیش و خوشگذرانی فرو نمی روی و طغیان نمی کنی.
با یاد خدا و ایستادن در مقابل او از گناهان و انواع فسادها و آلودگی ها باز داشته می شوی.(81)

احکام نماز

بخشی از احکام نماز را بیش از این فرا گرفته اید. هم اینک به ذکر چند نکته در این زمینه می پردازیم.