فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

وضوی مستحبی

وضو نور است، و مستحب است همیشه در همه حالات با وضو باشیم به چند نمونه از وضوهای مستحبی توجه کنیم:
1. وضو برای خواندن قرآن و همراه داشتن آن.
2. وضویی برای ورود به مساجد و مشاهد مشرفه و زیارت ائمه معصومین علیه السلام.
3. وضو گرفتن شخص جنب برای خوردن، و آشامیدن و خوابیدن.
4. وضو گرفتن در ایام قاعدگی برای نشستن در محل نماز و خواندن ذکر.(72)

وضوی واجب

برای خواندن نمازهای واجب باید وضو بگیریم، همچنین تماس برقرار کردن با نام خدا و نوشته قرآن و بنابر احتیاط واجب نام ائمه معصومین علیه السلام و حضرت زهرا علیه السلام بدون وضو حرام است. بنابراین به دو نکته توجه می کنیم:
1. استفاده کردن از گردن بندها و انگشترهایی که نام خدا و آیات خدا و نام ائمه معصومین علیه السلام در آنها نقش بسته است، اشکالی ندارد ولی شخصی که وضو ندارد نباید به آن قسمت ها دست بزند و یا بدنش با آنها تماس برقرار کند.(73)
2. بعضی فکر می کنند شب زفاف و عروسی، نماز خواندن از عهده عروس برداشته می شود چون اگر بخواهد وضو بگیرد، آرایش او به هم می ریزد، این ریشه مذهبی ندارد نماز خواندن بر عروس واجب است، او می تواند قبل از رفتن به آرایشگاه وضو بگیرد و نماز مغرب و عشاء را با همان وضو بخواند.

برطرف کردن موانع

اگر یقین داریم که مانعی از رسیدن آب به اعضای وضو هست یا شک داریم که این چیزی که در اعضای وضو هست مانع است یا نه - واجب است آن را بر طرف کنیم، آنگاه وضو بگیریم بنابراین:
1. اگر بر اعضای وضو، لاک، کرم و مواد آرایشی باشد در صورتی که جرم دارند و یا در اثر چربی مانع از رسیدن آب به اعضای وضو هستند و یا شک داریم که مانع هستند یا نه، واجب است آنها را بر طرف کنیم.
2. برخی ناخن های خود را بلندتر از حد معمول می گذارند، این افراد باید توجه داشته باشند که هنگام وضو در زیر آنها مقدار اضافی چرک هست واجب است آن را بر طرف کنیم .(74)