فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

تشخیص کامل

زن خونریزی های دیگری نیز دارد مانند خون استحاضه و خون نفاس از این رو برای تشخیص کامل خون حیض باید دقت های زیر را به کار بندند:
چهار گروه از بانوان باید دقت کنند اگر خونی را می بینند که نشانه خون حیض را داراست باید آن را حیض به حساب آورند، وگرنه حیض نیست.
1. کسانی که برای اولین بار خونریزی آنها شروع شده است.
2. کسانی که خونریزی آنها سابقه دارد ولی هنوز تعداد روزها و زمان آن مشخص و منظم نیست.
3. کسانی که تنها تعداد روزهای خونریزی آنها مشخص و معین است.
4. کسانی که خونریزی آنها مشخص و معین بوده ولی تاکنون آن نظم را فراموش کرده اند.
دو گروه دیگر از بانوان، باید از ابتدای خونریزی آن را حیض به حساب آورند.
1. کسانی که تعداد و روزها و زمان خونریزی آنها مشخص و معین است.
2. کسانی که تعداد روزهای خونریزی آنها مشخص نیست ولی وقت آن منظم است.(54)

مقررات ایام قاعدگی

دوران قاعدگی دو مشخصه دارد: یکی آلودگی جسمی و دیگری ناراحتی روحی.
دین مقدس اسلام برای هر دو مشخصه ها، تدابیری اندیشیده است.
1. زن با آلودگی جسمی که دارد از برخی حریم ها دور کرده است مثلا کارهایی که بر جنب حرام است بر او نیز حرام کرده است.
2. زن را با ناراحتی روحی که دارد از برخی عبادات موقتا یا به طور کلی معاف داشته است مثلا نماز را به طور کلی از عهده او برداشته است. همچنین او را از روزه گرفتن معاف داشته ولی قضای آن روزها را بر او واجب کرده است.(55)
زن در ایام قاعدگی نسبت به شوهر وظایفی دارد که می توان به رجوع به رساله توضیح المسائل آنها را فرا گرفت.(56)

پایان قاعدگی

زن پس از پایان یافتن ایام قاعدگی به حالت عادی بر می گردد، ولی برای انجام عبادات و وظایف شرعی باید نخست غسل حیض را انجام دهد.
1. غسل حیض مانند بقیه غسلها انجام می گیرد، تنها نیت آن فرق می کند.
2. پس از غسل حیض، برای نماز باید وضو بگیرد.(57)