فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

غسل مس میت

با قدم نهادن به دوران بلوغ جنسی دنیای شیرین، لذیذ و در عین حال شگفت و رویا گونه در برابر چشمان نوباوگان ظاهر می شود. در این دوره ویژگی های جنسی و ترکیب و تناسب اندام کاملا مشخص و نمایان می گردد.
میل و غریزه جنسی که خداوند آن را برای تشکیل یک خانواده گرم و صمیمی، در انسان به ودیعت نهاده است، شکوفا و شکوفاتر می گردد.
در این دوران حساس و مواظبت و مراقبت از آرزوها، و میل ها و خواسته ها در پرتو تعالیم نجات بخش اسلام، لازم و ضروری است.
چه بسا دخترانی که تحت تاثیر محیط آلوده و برنامه های فسادانگیز قرار گرفته و کرامات خود را فراموش کرده و به پشیمانی ابدی دچار گشته اند.
غرب که می کوشد فرهنگ و تمدن خود را بر جوانان ما غالب کند، دختران و دوشیزگان را به دنیای پر از تیرگی ها و سرگردانی ها کشانیده است و خود نیز به این معترف است.
اسلام از ما می خواهد به خصوص در این ایام از هر گونه برنامه و خیالی که غریزه جنسی را تحریک می کند به شدت بپرهیزیم.
اسلام از دختران پاک و معصوم می خواهد که در اولین وقت ممکن ازدواج کنند و از حوادث ناگوار روزگار خود را نجات دهند.

جنابت

اگر منی از انسان خارج شود چه در خواب باشد و چه در بیداری انسان، انسان جنب می شود البته از راه آمیزش حلال یا حرام نیز انسان جنب می شود.(41)
بنابراین توجه به این نکته لازم است ممکن است دختران نیز به واسطه خارج شدن منی، جنب شوند.(42)
در تاریخ آمده است:
زنی نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمد و با شرم و حیا پرسید: اگر زنی در خواب آنچه را که مردها می بینند ببیند حکمش چیست؟
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آیا همراه با لذت است؟
زن گفت: آری.
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آنچه بر مردان هست بر او نیز هست (باید غسل جنابت کند).(43)
بنابراین اگر کسی یقین کند آنچه که بیرون آمده است منی است باید غسل کند و اگر یقین ندارد، چنانچه رطوبتی از او خارج شود همراه با شهوت باشد حکم منی را دارد و باید غسل جنابت کند و اگر این نشانه را نداشته باشد و شک کند که این گونه بوده است یا نه، غسل بر او واجب نیست.(44)
بنابراین ترشحات سفید رنگ و سایر ترشحات و آبها، همگی پاکند و نباید زمینه وسواس ما را فراهم سازند.(45)

آداب ویژه غسل

به دو روش می توان غسل کرد:
1. ترتیبی
به نیت غسل ابتدا سر و گردن را می شوییم، سپس نیمه راست بدن و سپس نیمه چپ بدن را.
2. ارتماسی
به یکی از دو روش زیر غسل می کنیم:
با نیت غسل به تدریج زیر آب می رویم تا تمام بدن در آب قرا گیرد. هر چند احتیاط آن است که یک دفعه داخل آب برویم.
و یا زیر آب رفته و در آب به نیت غسل، بدن را تکان می دهیم.