فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

تطهیر زمین نجس

با آب کر، جاری و لوله: ابتدا عین نجاست را برطرف می کنیم آنگاه آب را روی آن می گیریم تا تمام جاهای نجس را فراگیرد.
با آب قلیل: اگر زمین سخت و محکم نیست و آب را فرو می گیرد قابل تطهیر نیست ولی اگر آب بر آن جاری می شود، آب قلیل را روی محل نجس می ریزیم تا آب، جاری شود، آنگاه آب را به داخل چاه یا فاضلاب هدایت می کنیم.
زمینی که روی آن ریگ یا شن است با آب قلیل پاک می شود ولی زیر ریگها و شن ها نجس می ماند.(38)

7. پاک سازی بدن

و الله یحب المطهرین.(39)
و خدا کسانی را که خواهان پاکی اند دوست می دارد.
بهشت سراسر پاکی و قداست است و بهشتیان پاکند آنان پاکی را از این دنیا به ارمغان برده اند. میل به طهارت و پاکی امری فطری است، همه و به ویژه دوشیزگان و بانوان دوست دارند پاک و پاکیزه باشند.
اگر آدمی در همین اندام و دنیا خلاصه می شد، پاکیزگی او همین شستشوی عادی بود؛ ولی او علاوه بر اندام، روح لطیف و پاک خواه دارد و زندگی او با پایان یافتن دنیا به شکلی زیباتر، لطیف تر و برتر ادامه می یابد از این رو می باید برای تحصیل طهارت و پاکی همه جانبه عمل کند تا روح او نیز پاک گردد و گسترده پاکیزگی او آخرت را نیز فرا گیرد.
اسلام که به خوبی انسان و نیازهای فطری او را می شناسد، برای پاکیزگی روح و اندام او راههایی ارائه داده است که یکی از آنها غسل است. غسل تنها شستن اندام نیست بلکه یک امر معنوی و عبادی است از این رو باید همراه با نیت اطاعت دستور خداوند باشد.

غسلهای واجب

غسلهای واجب دو دسته اند:
1. غسلهایی که برای دختران و پسران واجب می شود که عبارتند از: غسل جنابت، غسل مس میت و غسل میت.
2. غسل هایی که ویژه دختران و بانوان است که عبارتند از: غسل حیض، غسل استحاضه و غسل نفاس.(40)