فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

6. فرهنگ پاک سازی

ان الله طیب یحب الطیب، نظیف یحب النظافة
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خدا پاک است، پاک را دوست دارد، پاکیزه است، پاکیزگی را دوست دارد.(33)
همیشه تمیز و تنظیف است خانه را تمیز نگه می دارد، شیشه های در و پنجره را تمیز می کند، دیوار و سقف اتاق ها را گردگیری می کند، تار عنکبوت ها را می گیرد، اثاث خانه را گردگیری می کند، ظرف های کثیف و چرب را روی هم انباشته نمی کند به موقع همه چیز را تمیز می کند و در جای خودش قرار می دهد او پاکیزه است و خدا نیز او را دوست دارد.
ارزش ما در این نیست که لوازم و وسائل منزلمان نو و گران قیمت باشد بلکه ارزش در این است که همه چیز تمیز و منظم مرتب باشد. البته باید توجه داشته باشیم که در اسلام پاکی و طهارت با تمیزی فرق می کند بنابراین علاوه بر تمیزی باید پاک هم باشیم.
چیزهای نجس را باید پاک کرد. بعضی فکر می کنند اگر پارچه مرطوبی را روی زمین یا فرش نجسی بکشند پاک می شود یا با ریختن مقداری آب و جمع کردن آن آبها، چیز نجس پاک می شود، اینگونه نیست.
تطهیر و پاک سازی اشیاء نجس آداب خاصی دارد که می توان به آسانی آن را فرا گرفت.
قبل از تطهیر عین نجاست را از چیز نجس برطرف می کنیم آنگاه آن را با آب به روشی که خواهیم گفت تطهیر می کنیم:

تطهیر ظروف

با آب کر، جاری و چاه: یک بار در را آب فرو می بریم و بیرون می آوریم.
با آب لوله: (وصل به کر یا جاری): آن را زیر شیر آب می گیریم تا آب به همه جای آن برسد و از ظرف جدا شود.
با آب قلیل: آن را سه مرتبه پر از آب کرده و خالی می کنیم و یا سه مرتبه مقداری آب داخل آن می ریزیم و هر مرتبه آب را طوری داخل آن می گردانیم که به جاهای نجس برسد و آن را بیرون می ریزیم.
البته ظرفی را که سگ آن را لیسیده و یا از آن مایعی نوشیده است باید قبلا از تطهیر با خاک پاک، خاک مالی کرده آنگاه بنابر احتیاط واجب دو مرتبه آب بکشیم.(34)

تطهیر غیر ظروف

غیر ظروف مثل لباس و فرش را به طریق زیر تطهیر می کنیم:
با آب کر، جاری و چاه: یک مرتبه در آب فرو می بریم و بیرون می آوریم و اگر آب را به خود می گیرد و قابل فشردن است بنابر احتیاط واجب آن را داخل آب می رسانیم و آن را خارج می کنیم.
با آب لوله: (وصل به کر یا جاری): یک مرتبه زیر شیر آب می گیریم و با شیلنگ آب را روی آن می گیریم و اگر آب را به خود می گیرد و قابل فشردن است و بنابر احتیاط واجب آب را داخل آن می رسانیم و خارج می کنیم.
با آب قلیل: اگر با بول نجس شده آن را دو مرتبه و اگر با چیز دیگر نجس شده آن را یک مرتبه می شوییم.
در هر صورت اگر آب را به خود می گیرد و قابل فشردن است باید بعد از هر بار شستن آن را بفشاریم تا آبهای داخلش بیرون بیاید و یا به گونه ای دیگر آب آن را بگیریم.
توجه:
غیر ظروف، اگر با بول پسر بچه شیر خواری که غذا خور نشده است نجس شوند، اگر یک مرتبه آب روی آن بریزیم که به تمام جاهای نجس برسد پاک می شود و در فرش و لباس و مانند آن ، فشار دادن هم لازم نیست.(35)