فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

5. بر صراط مستقیم

ما یرید الله الله لیجعل علیکم من حرج و لکن یرید لیطهر کم.(22)
خدا نمی خواهد بر شما تنگ بگیرد، لیکن می خواهد شما را پاک گرداند.
ظرف ها را چند بار آب می کشد، هر روز لباس هایش را می شوید، گاهی در و دیوار خانه را آب می کشد. کمتر اتفاق می افتد به میهمانی برود و یا غذاهای آنها را نجس نداند، همیشه ترشرو و عصبانی است، فکر می کند همه چیز نجس است و همه مردم بی مبالات هستند.
او به بلای شیطانی وسواس گرفتار شده است. باید بداند که زندگی روز به روز بر او تنگ تر خواهد شد و روی خوشبختی و آرامش را نخواهد دید. او از جاده مستقیم دین منحرف گشته است، هر چه سریع تر باید وسوسه های شیطانی را نادیده انگارد و به همان راه و رسمی که آدمهای متدین و مساله دان عمل می کنند، عمل کند.
بعضی ها بر خلاف وسواسی ها همه چیز را پاک می دانند به قول خودشان دلشان پاک است، کمتر اتفاق می افتد که به طهارت و نجاسات اهمیت دهند و جایی که نجس شده به روش صحیح تطهیر نمایند. اینها نیز مسیر انحرافی را می پیمایند هر چه سریع تر به دستورات دین در این زمینه اهمیت داده و بر اساس آن زندگی کنند. برای آنکه دچار اشتباه و کج سلیقگی نگردیم باید ابتدا نجس ها را بشناسیم و آنگاه راه پاکسازی چیزهای نجس را فرا گیریم.

پاک ها و نجس ها

ممکن است چیزی کثیف باشد اما نجس نباشد یا چیزی تمیز باشد اما پاک نباشد.
بنابراین پاکی و نجسی غیر از تمیزی و کثیفی است.
نجس ها انگشت شمارند. با احکام برخی از آنها آشنا می شویم.

نجس ها

نجس ها عبارتند از:
1. ادرار و مدفوع انسان و حیوان های حرام گوشتی که خون جهنده دارند یعنی اگر رگ آنها را ببریم خون بیرون می جهد مانند گربه، موش و روباه.
2. منی، مردار و خون انسان و حیوانی که خون جهنده دارند مانند گوسفند و گربه.
3. سگ و خوکی که در خشکی زندگی می کنند.
4. شراب و هر مایع مست کننده دیگر.
5. آبجو غیر طبیعی.
6. عرق شتر نجاست خوار.
7. کافر.(23)
برخی نجاست های دیگر نیز هست که برای اطلاع بیشتر می توانید به رساله توضیح المسائل رجوع کنید.