فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

راههای دستیابی به احکام

از راههای زیر می توان از حکم مرجع تقلید خود در مسائل گوناگون اطلاع یافت و براساس آن عمل کرد:
1. با شنیدن از خود ایشان.
2. با خواندن از رساله معتبری که با مهر و اجازه ایشان چاپ شده است.
3. با پرسیدن از یک یا دو تن عادل که فتوای ایشان را می دانند.
4. با پرسیدن از شخص راستگو و مورد اعتمادمان.(19)

دوران بازنگری

دوران سبز بلوغ باید دوران بازنگری به گذشته هم باشد.
گاهی انسان در ایام کودکی کارهایی انجام داده است که هم اکنون موظف است آنها را جبران کند مانند ضایع کردن حقوق دیگران که از آن به حق الناس یا حقوق الناس تعبیر می شود.
یکی از حقوق الناس، حقوق مالی آنهاست بنابراین اگر چیزی از اموال مردم را از بین برده و به خسارت وارد کرده ایم نزد صاحبان آن اموال می رویم و به هر طریق ممکن، آنها را راضی و خشنود می کنیم.(20)
خمس نیز حقوق مالی است، بنابراین اگر در ایام پیش از بلوغ سرمایه ای داشته ایم و از آن منافعی به دست آورده ایم بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازم.(21)

5. بر صراط مستقیم

ما یرید الله الله لیجعل علیکم من حرج و لکن یرید لیطهر کم.(22)
خدا نمی خواهد بر شما تنگ بگیرد، لیکن می خواهد شما را پاک گرداند.
ظرف ها را چند بار آب می کشد، هر روز لباس هایش را می شوید، گاهی در و دیوار خانه را آب می کشد. کمتر اتفاق می افتد به میهمانی برود و یا غذاهای آنها را نجس نداند، همیشه ترشرو و عصبانی است، فکر می کند همه چیز نجس است و همه مردم بی مبالات هستند.
او به بلای شیطانی وسواس گرفتار شده است. باید بداند که زندگی روز به روز بر او تنگ تر خواهد شد و روی خوشبختی و آرامش را نخواهد دید. او از جاده مستقیم دین منحرف گشته است، هر چه سریع تر باید وسوسه های شیطانی را نادیده انگارد و به همان راه و رسمی که آدمهای متدین و مساله دان عمل می کنند، عمل کند.
بعضی ها بر خلاف وسواسی ها همه چیز را پاک می دانند به قول خودشان دلشان پاک است، کمتر اتفاق می افتد که به طهارت و نجاسات اهمیت دهند و جایی که نجس شده به روش صحیح تطهیر نمایند. اینها نیز مسیر انحرافی را می پیمایند هر چه سریع تر به دستورات دین در این زمینه اهمیت داده و بر اساس آن زندگی کنند. برای آنکه دچار اشتباه و کج سلیقگی نگردیم باید ابتدا نجس ها را بشناسیم و آنگاه راه پاکسازی چیزهای نجس را فرا گیریم.