فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

3. احتیاط مستحب

حکم مساله ذکر شده ولی در کنار آن گفته شده: (احتیاط آن است که) و یا گفته شده (احتیاط مستحب آن است که).
در اینجا بهتر است به این احتیاط عمل کنیم و به ثواب بیشتری دست یابیم.
مثال: اگر مکلف نداند بدنش با لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد نجس بوده، نماز او صحیح است ولی احتیاط آن است که اگر وقت دارد نماز را دوباره بخواند.(17)
به طور خلاصه اگر:
الف: هم حکم بود و هم احتیاط، این احتیاط، مستحب است.
ب: اگر از اول با لفظ احتیاط یا احتیاط واجب بیان شد، و حکم، ذکر نشد این احتیاط واجب است.(18)

راههای دستیابی به احکام

از راههای زیر می توان از حکم مرجع تقلید خود در مسائل گوناگون اطلاع یافت و براساس آن عمل کرد:
1. با شنیدن از خود ایشان.
2. با خواندن از رساله معتبری که با مهر و اجازه ایشان چاپ شده است.
3. با پرسیدن از یک یا دو تن عادل که فتوای ایشان را می دانند.
4. با پرسیدن از شخص راستگو و مورد اعتمادمان.(19)

دوران بازنگری

دوران سبز بلوغ باید دوران بازنگری به گذشته هم باشد.
گاهی انسان در ایام کودکی کارهایی انجام داده است که هم اکنون موظف است آنها را جبران کند مانند ضایع کردن حقوق دیگران که از آن به حق الناس یا حقوق الناس تعبیر می شود.
یکی از حقوق الناس، حقوق مالی آنهاست بنابراین اگر چیزی از اموال مردم را از بین برده و به خسارت وارد کرده ایم نزد صاحبان آن اموال می رویم و به هر طریق ممکن، آنها را راضی و خشنود می کنیم.(20)
خمس نیز حقوق مالی است، بنابراین اگر در ایام پیش از بلوغ سرمایه ای داشته ایم و از آن منافعی به دست آورده ایم بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازم.(21)