فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

نشانه های بلوغ

بلوغ جنسی دختران به حسب آب و هوا، نژاد و تغذیه و وضعیت روحی و جسمانی آنان متفاوت است. از نشانه های آشکار و مهم آن اولین قاعدگی که معمولا در سنین 12 یا 13 سالگی، دختران با آن مواجه می شوند.
دختران بلوغ دیگری نیز دارند که چند سال زودتر از بلوغ جنسی به آن می رسند، که از آن به بلوغ دینی تعبیر می شود، با رسیدن به بلوغ دینی، باید تکالیف دینی را به خوبی انجام دهند.
بلوغ دینی سه نشانه دارد که می توان با رجوع به رساله توضیح المسائل از آن آگاهی یافت و ما به یک نشانه بسنده می کنیم و آن پایان یافتن 9 سال قمری است و چون هر سال قمری، 10 روز و 18 ساعت از سال شمسی کمتر می باشد، دختران 96 روز و 8 ساعت زودتر از 9 سال شمسی به سن بلوغ قدم می گذارند.

پنجره های اعمال

خانه قلب تو پنجره های لطیف و ظریف دارد، تو با انجام دادن هر کار پنجره ای از قلبت را به سوی آن کار می گشایی و با ترک کردن هر کار پنجره های قلبت را به روی آن کار می بندی، اسلام با شناخت کاملی که از تو و جهان پیرامون تو دارد در برابر هر کاری حکمی دارد او می داند که پنجره ای از قلبت را به سوی کدام کارها بگشایی نسیم معطری به خانه قلبت خواهد ورزید؟ و اگر به سوی کدام کارها بگشایی فضای قلبت را آلوده خواهد کرد؟
احکام دینی عبارتند از:
1- واجب: علمی است پسندیده که انجام آن لازم است و ترک آن عذاب دارد؛ مانند پوشش بدن و موی زن در برابر نامحرم و اطاعت از خدا و پیامبر و امامان.
2- حرام: علمی است که ترک آن لازم است و انجام آن عذاب دارد؛ مانند جلوگیری در برابر نامحرم، آزردن پدر و مادر، و نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم.
3- مستحب: علمی است پسندیده که انجام آن پاداش دارد، ولی ترک آن عذاب ندارد؛ مانند شستن میوه پیش از خوردن، یاد کردن امام حسین علیه السلام پس از خوردن آب و نفرین کردن بر قاتلان آن حضرت.
4- مکروه: علمی است که ترک آن زیبا و پاداش دارد ولی انجامش عذاب ندارد؛ مانند گذاشتن نان در زیر ظرف غذا، و آشامیدن آب بعد از غذای چرب.
5- مباح: علمی است که انجام و ترک آن یکسان است و پاداش یا عذاب ندارد؛ مانند استراحت کردن و سرگرمی های مباح.(15)

آشنای با زبان احکام

هر علم و فنی زبان مخصوص به خود را دارد. زبان شعر و هنر با زبان روان شناسی فرق دارد، زبان زیست شناسی با زبان تاریخ متفاوت است .
احکام نیز زبان مخصوص به خود را داراست. رساله را برداریم به واژه هایی بر می خوریم که معانی آنها را نمی دانیم. اکنون با چند واژه آشنا می شویم .