فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

4. بلوغ شاخه ها

یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا.(14)
ای مردم، در حقیقت برای شما از جانب پروردگارتان برهانی آمده است و ما به سوی شما نوری تابناک فرو فرستادیم.
در صبح دل انگیز بهاری بر لب حوض خانه نشسته ای و در غرق تفکر گشته ای؛ به درختان می اندیشی که چگونه ناگهان عوض شده اند و به شاخه ها که چگونه پر از برگ و شکوفه گشته اند.
شاخه ها از این پس می خواهند با طراوت و معطر باشند، میوه بدهند، و سایه و مهر عطوفت بر دیگران بگسترانند.
نشسته ای و به بلوغ شاخه ها می اندیشی!
از بلوغ شاخه ها به بلوغ خود پی می بری، چرا که دیگر حس پرستش و وظیفه شناسی در تو شکوفا شده، دیگر کودک نیستی که در شناخت پیرامون خود تنها از حواس پنج گانه ات کمک بگیری، عقل تو بیدار شده است، همه چیز در نگاه تو تغییر و تحول یافته است.
دیگر دوست نداری مثل همیشه به لهو و لعب و سرگرمی ها و بازی های بی هدف بپردازی و کارهایت بدون هدف و آرمان باشد.
می خواهی در تمام گذشته های خود تجدید نظر کنی و افکار و عقاید خود را بر اساس حق و حقیقت با واقع بینی تنظیم کنی.
در این بهبوبه فکری شدیدا به راهنمایی دانا، دلسوز و مهربان نیاز داری. تو دیگر بالغ شده ای خداوند، پیامبران امامان را به یاری تو فرستاده تا دنیا و آخرت تو را بر اساس عقل و فطرت تو پی ریزی کنند و تو مکلف هستی بر اساس دستورها و راهنمایی های آنها زندگی کنی.

نشانه های بلوغ

بلوغ جنسی دختران به حسب آب و هوا، نژاد و تغذیه و وضعیت روحی و جسمانی آنان متفاوت است. از نشانه های آشکار و مهم آن اولین قاعدگی که معمولا در سنین 12 یا 13 سالگی، دختران با آن مواجه می شوند.
دختران بلوغ دیگری نیز دارند که چند سال زودتر از بلوغ جنسی به آن می رسند، که از آن به بلوغ دینی تعبیر می شود، با رسیدن به بلوغ دینی، باید تکالیف دینی را به خوبی انجام دهند.
بلوغ دینی سه نشانه دارد که می توان با رجوع به رساله توضیح المسائل از آن آگاهی یافت و ما به یک نشانه بسنده می کنیم و آن پایان یافتن 9 سال قمری است و چون هر سال قمری، 10 روز و 18 ساعت از سال شمسی کمتر می باشد، دختران 96 روز و 8 ساعت زودتر از 9 سال شمسی به سن بلوغ قدم می گذارند.

پنجره های اعمال

خانه قلب تو پنجره های لطیف و ظریف دارد، تو با انجام دادن هر کار پنجره ای از قلبت را به سوی آن کار می گشایی و با ترک کردن هر کار پنجره های قلبت را به روی آن کار می بندی، اسلام با شناخت کاملی که از تو و جهان پیرامون تو دارد در برابر هر کاری حکمی دارد او می داند که پنجره ای از قلبت را به سوی کدام کارها بگشایی نسیم معطری به خانه قلبت خواهد ورزید؟ و اگر به سوی کدام کارها بگشایی فضای قلبت را آلوده خواهد کرد؟
احکام دینی عبارتند از:
1- واجب: علمی است پسندیده که انجام آن لازم است و ترک آن عذاب دارد؛ مانند پوشش بدن و موی زن در برابر نامحرم و اطاعت از خدا و پیامبر و امامان.
2- حرام: علمی است که ترک آن لازم است و انجام آن عذاب دارد؛ مانند جلوگیری در برابر نامحرم، آزردن پدر و مادر، و نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم.
3- مستحب: علمی است پسندیده که انجام آن پاداش دارد، ولی ترک آن عذاب ندارد؛ مانند شستن میوه پیش از خوردن، یاد کردن امام حسین علیه السلام پس از خوردن آب و نفرین کردن بر قاتلان آن حضرت.
4- مکروه: علمی است که ترک آن زیبا و پاداش دارد ولی انجامش عذاب ندارد؛ مانند گذاشتن نان در زیر ظرف غذا، و آشامیدن آب بعد از غذای چرب.
5- مباح: علمی است که انجام و ترک آن یکسان است و پاداش یا عذاب ندارد؛ مانند استراحت کردن و سرگرمی های مباح.(15)