فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

اطاعت از رهبری

با گوشه ای از شکوه های حضرت زهرا علیه السلام آشنا شدیم. روح کلام ایشان این بود که اگر حمایت مردم نباشد رهبر اسلامی قدرت اجتماعی برای حاکم ساختن قانون اسلامی را ندارد.
حمایت از رهبری ویژه مردان نیست و در طول تاریخ بانوانی قهرمان از ولایت و رهبری ائمه علیه السلام دفاع کردند و در دوران انقلاب حضور بانوان و حمایت آنان از مقام بلند ولایت فقیه چشمگیر بوده و هست.
امروز که روز حکومت قانون اسلام است باید بدانیم که حکومت قانون تنها با ولایت و نظارت ولی فقیه و حضور مردم میسور است.

4. بلوغ شاخه ها

یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا.(14)
ای مردم، در حقیقت برای شما از جانب پروردگارتان برهانی آمده است و ما به سوی شما نوری تابناک فرو فرستادیم.
در صبح دل انگیز بهاری بر لب حوض خانه نشسته ای و در غرق تفکر گشته ای؛ به درختان می اندیشی که چگونه ناگهان عوض شده اند و به شاخه ها که چگونه پر از برگ و شکوفه گشته اند.
شاخه ها از این پس می خواهند با طراوت و معطر باشند، میوه بدهند، و سایه و مهر عطوفت بر دیگران بگسترانند.
نشسته ای و به بلوغ شاخه ها می اندیشی!
از بلوغ شاخه ها به بلوغ خود پی می بری، چرا که دیگر حس پرستش و وظیفه شناسی در تو شکوفا شده، دیگر کودک نیستی که در شناخت پیرامون خود تنها از حواس پنج گانه ات کمک بگیری، عقل تو بیدار شده است، همه چیز در نگاه تو تغییر و تحول یافته است.
دیگر دوست نداری مثل همیشه به لهو و لعب و سرگرمی ها و بازی های بی هدف بپردازی و کارهایت بدون هدف و آرمان باشد.
می خواهی در تمام گذشته های خود تجدید نظر کنی و افکار و عقاید خود را بر اساس حق و حقیقت با واقع بینی تنظیم کنی.
در این بهبوبه فکری شدیدا به راهنمایی دانا، دلسوز و مهربان نیاز داری. تو دیگر بالغ شده ای خداوند، پیامبران امامان را به یاری تو فرستاده تا دنیا و آخرت تو را بر اساس عقل و فطرت تو پی ریزی کنند و تو مکلف هستی بر اساس دستورها و راهنمایی های آنها زندگی کنی.

نشانه های بلوغ

بلوغ جنسی دختران به حسب آب و هوا، نژاد و تغذیه و وضعیت روحی و جسمانی آنان متفاوت است. از نشانه های آشکار و مهم آن اولین قاعدگی که معمولا در سنین 12 یا 13 سالگی، دختران با آن مواجه می شوند.
دختران بلوغ دیگری نیز دارند که چند سال زودتر از بلوغ جنسی به آن می رسند، که از آن به بلوغ دینی تعبیر می شود، با رسیدن به بلوغ دینی، باید تکالیف دینی را به خوبی انجام دهند.
بلوغ دینی سه نشانه دارد که می توان با رجوع به رساله توضیح المسائل از آن آگاهی یافت و ما به یک نشانه بسنده می کنیم و آن پایان یافتن 9 سال قمری است و چون هر سال قمری، 10 روز و 18 ساعت از سال شمسی کمتر می باشد، دختران 96 روز و 8 ساعت زودتر از 9 سال شمسی به سن بلوغ قدم می گذارند.