فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

شرایط دیگر

اگر فقیهی نشانه های تخصص و تعهد در او جمع بود، با چهار شرط می توانیم از او تبلیغ کنیم:
1- زنده باشد
2- مرد باشد
3- بالغ باشد
4- شیعه دوازده امامی باشد.(5)
از یاد نبریم که:
1- در انتخاب مرجع تقلید نباید در پی کسی باشیم که فتوایش آسان تر از دیگران باشد بلکه باید ببینیم کدام فقیه، نشانه های کامل اجتهاد در او جمع است و سایر شرایط را نیز داراست.
2- دختران نیز می توانند با خواندن درس های لازم به مرحله اعلای تعهد و تخصص در فهم احکام دین راه یابند نظیر بانوی اصفهانی(6) به مرحله اجتهاد برسند.

شناسایی مرجع تقلید

از راه های زیر می توان مرجع تقلید خود را شناخت:
1- خودمان عالم دینی هستیم و قدرت شناسایی مرجع تقلید را داریم.
2- دو تن از عالمان عادل که توان تشخیص دارند او را به ما معرفی کنند؛ البته به شرط آنکه دو عالم عادل دیگر برخلاف آن دو، نظر ندهند.
3- گروهی از عالمان دینی که از عهده تشخیص مرجع تقلید برمی آیند او را به ما معرفی کنند و ما به گفته آنان اطمینان پیدا کنیم.(7)
بنابراین اگر تا کنون در انتخاب مرجع تقلید مشکلی داشته ایم یا بدون تقلید، عمل می کرده ایم اینک از راه هایی که گفته شد باید مرجع تقلید خود را شناسایی کنیم و تکلیف خود را نسبت به اعمالی که تاکنون انجام داده ایم از او جویا شویم.

فراگیری مسائل دینی

انسان نباید در فراگیری مسائل دین کوتاهی کند بلکه واجب است مسائلی که غالبا به آنها نیاز دارد، فرا بگیرد.
امام صادق علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود:
اف لکل مسلم لا یجعل فی کل جمعة یوما یتفقه فیه امر دینه و یسال عن دینه.(8)
وای بر هر مسلمانی که در هفته (لااقل) یک روز را برای فهم مسائل دینی و پرسش از آنها قرار نمی دهد.