فهرست کتاب


راه سبز (احکام ویژه دختران دوره دبیرستان)

ستاد اقامه نماز

گل محبت خدا

به سیاهی نیندیش
امیدوار باش به روزهای روشن فردا
به آسمان آبی
به دریای آسمانی بنگر
به رودهای خروشان نگاه کن
هنوز گلدان احساست
شاخه محبت دارد
اگر گل محبت خدا را
در گلدان دلت آبیاری کنی
همیشه پر عطر گل یاس
پر احساس، پر چلچله ها خواهی بود
زهرا (ماهرخ) طهوری - ساری

1. گل شناسی

خدمت او کن که سلطانت کند - خار او شو تا گلستانت کند
بنده او گر شدی آزاد زی - گر غم او می خوری دلشاد زی(2)
بوی معطر، رنگ شادی و طراوت و نشاط گل تو را به وجد و سرور وا می دارد، احساس می کنی که از صمیم جان گل را دوست داری، برمی خیزی و با دست شوق شاخه ای از گل می چینی. بر لب چشمه ساری که در کنار گل است زیر نم نم باران می نشینی و به گل می اندیشی.
دلنشینی گل از چیست؟
بی شک اگر ساقه نبود از شاخه و گل خبری نبود و اگر ریشه نبود، ساقه و شاخه و گلی نبود.
و اگر آب باران و چشمه سار نبود اصلا بوته گل نمی رویید.
آن بوته، دین است و آن آب باران، وحی و آن چشمه سار، فطرت و آن ریشه، عقاید و آن ساقه، اخلاق و آن گل، احکام است.

شناخت احکام

اگر بخواهیم به شناخت واقعی احکام دست یابیم باید حقیقت دین را بشناسیم و به ریشه های احکام که همان عقاید پاک است نظری بیفکنیم.
عقاید پاک که از وحی و فطرت تغذیه می کنند و سیراب می گردند به ما می گویند:
خداوند، خالق و مدبر جهان و انسان است، انسان در این جهان بیهوده نیامده و سرانجام نابود نخواهد شد. انسان، موجودی ابدی است و این ابدیت با اعمال او در این جهان ساخته می شود، و چون فطرت به تنهایی توان هدایت او را ندارد باید از هدایت های پیامبران و امامان مدد بگیرد.
از اینجاست که مجموعه هدایت های الهی تحت عنوان احکام شکل می گیرد و برای رسیدن به سعادت ابدی باید آنها را فرا گرفته و بکار بست.