فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

سید احمد بن طاووس

ولادت

سید جمال الدین، احمد بن موسی بن جعفر بن طاووس حسینی حلی از علمای بزرگ قرن هفتم هجری است.

نسب

آشناترین سخن در نسب سید جمال الدین، احمد بن موسی بن طاووس این است که او برادر سید ابن طاووس، صاحب کتاب اقبال است.
از جمله اجداد بزرگوار او، شیخ طوسی و شیخ ورام بن ابی فراس، صاحب مجموعه ورام هستند.
لقب ابن طاووس و آل طاووس بخاطر جد بزرگ آنان ابو عبد الله، محمد بن اسحاق به این خاندان داده شده که در اثر جمال و حسن صورت به طاووس ملقب شده است.
سلسله شریفه آل طاووس منتهی به داوود، برادر رضاعی امام صادق علیه السلام می باشد.
داوود کسی است که وقتی در زندان بود، امام صادق علیه السلام دعای معروف «ام داوود»، از اعمال نیمه رجب، را به مادر او آموخت و بدین وسیله فرزندش از زندان نجات یافت.