فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

محدّث نوری

ولادت

میرزا حسین نوری، محدث و رجالی بزرگ و چهره سرشناس علمای شیعه در قرن چهاردهم هجری به شمار می آید.
او در 18 شوال سال 1254 هجری در روستای یالو از روستاهای اطراف شهرستان نور در استان مازندران چشم به دنیا گشود.

کودکی

هنوز هشت سال او تمام نشده بود که غبار یتیمی بر چهره او نقش بست و پدر بزرگوار خود را که از علمای آن سامان بود از دست داد.
حسین در خانواده ای اهل علم به دنیا آمده بود، لذا علاقه ای وافر به علم و دانش و سلسله جلیل روحانیت داشت.
از همان کودکی به درس فقیه بزرگ آن دیار، مولی محمد علی محلاتی رفت و علم و دانش را از محضر آن عالم بزرگ فرا گرفت.