فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

تألیفات

شیخ حُر عاملی دارای تألیفات ارزشمند و گران بهایی است. وی عمر شریف خود را وقف خدمت به شریعت مقدس اسلام و مذهب حق اهل بیت عصمت و طهارت نمود و با وجود مشاغل فراوان مانند شیخ الإسلامی و اشتغال به درس و تربیت علما، تألیفات فراوانی نیز از خود به یادگار نهاده که یکی از آنها کتاب ارزشمند «وسائل الشیعة» است که از زمان نگارش تا این زمان پیوسته مورد توجه و عنایت فقهای اهل بیت و مجتهدین شیعه قرار گرفته است.
از جمله تألیفات ایشان است:
1 - الجواهر السنیة فی الأحادیث القدسیه، این کتاب اولین کتابی است که به رشته تحریر در آورده است و قبل از ایشان نیز کسی چنین کتابی ننوشته است.
2 - الصحیفة الثانیة من أدعیة علی بن الحسین علیه السلام، این کتاب شامل مجموعه دعاهایی است که در صحیفه سجادیه مشهور نیامده است.
3 - تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، که شامل تمام احادیث احکام شرعی موجود در کتب اربعه و سایر کتب معتبر است که منابع آن به 180 کتاب می رسد.
در این کتاب سند روایات و نام کتاب ها با ترتیبی زیبا و جمع میان روایات با رعایت اختصار آمده و هر مسأله در حد امکان در یک باب مستقل آمده است.
4 - هدایة الأمة إلی أحکام الأئمة علیهم السلام در سه جلد کوچک که منتخبی از کتاب وسائل الشیعة با حذف سند و مکررات است.
5 - من لا یحضره الإمام،فهرست وسائل الشیعة و عنوان باب ها و تعداد أحادیث هر باب و مضمون احادیث آن است در یک جلد.
6 - الفوائد الطوسیة، در یک جلد و شامل صد فائده در مباحث گوناگون
7 - إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات در دو جلد، شامل بیش از بیست هزار حدیث و هفتاد هزار سند به نقل از 439 کتاب از شیعه و سنی با ترتیبی زیبا و تهذیب و پرهیز از تکرار درباره معجزات پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام.
8 - أمل الآمل که در آن نام علمای جبل عامل و علمای متأخرین آمده است.
9 - الإیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة، رساله ای است پیرامون رجعت که شامل 600 حدیث و 64 آیه قرآن و ادله فراوان و کلماتی از قدما و متأخرین است و به طرح شبهات و جواب آنها درباره رجعت نیز پرداخته است.
10 - رسالة فی الرد علی الصوفیة،که شامل هزار حدیث در ردّ آنان است.
11 - تواتر القرآن
12 - بدایة الهدایة، در واجبات و محرمات منصوصه از اول تا آخر فقه. شیخ حر در این کتاب واجبات را 1535 و محرمات را 1448 مورد دانسته است.
13 - الفصول المهمة فی أصول الأئمة علیهم السلام، که شامل قواعد کلی اصول دین، اصول فقه، فروع فقه و اصول علم طب می باشد.
14 - العربیة العلویة و اللغة المرویة
15 - دیوان شعر که شامل بیست هزار بیت شعر است و 4 منظومه دیگر در موضوعات مختلف.
16 - دیوان الإمام زین العابدین علیه السلام
17 - تحریر وسائل الشیعة و تحبیر مسائل الشریعة در شرح وسائل الشیعة
18 - الأخلاق
19 - مقتل الإمام الحسین علیه السلام
20 - حاشیه هایی بر کتب اربعه و...

وفات

برادر شیخ حر عاملی در کتاب «الدر المسلوک» درباره وفات ایشان می فرماید:
«در روز 21 رمضان سال 1104 هجری غروب خورشید فضیلت و علم و دانش و ماه درخشان علم و عمل و عبادت، شیخ الاسلام و المسلمین، جانشین فقها و روات شیعه، سخن گوی هدایت امت و حیات شریعت، راستگو در روایات و نقل معجزات وسائل الشیعة، امام خطیب و شاعر ادیب، بنده حقیقی پروردگار بزرگ و بلند مرتبه، شیخ ابو جعفر محمد بن حسن حر عاملی واقع شد.
او سفر کرده به سوی رحمت خدایش در جوار هشتمین امام شیعیان علی بن موسی الرضا علیه السلام است.
او برادر بزرگ من بود و من در مسجد زیر گنبد در کنار منبر بر او نماز خواندم و او را در ایوان حجره ای در صحن روضه در کنار مدرسه میرزا جعفر دفن نمودیم. او 72 سال سن داشت.»
«روحش شاد»

محدّث نوری