فهرست کتاب


حکیمانه‌ترین حکومت«کاوشی در نظریه ولایت فقیه»

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی تحقیق و نگارش: قاسم شبان‌نیا

7. جمهوری اسلامی؛ نظامی مبتنی‌بر خودباوری و خودکفایی

در سایة هدایت‌های ولی فقیه و استقرار نظام جمهوری اسلامی، جامعة ما هر روز به
﴿ صفحه 415 ﴾

آینده امیدوارتر و خودباورتر شده است. امروز شاهد پیروزی هایی در عرصة خودکفایی کشور هستیم که زمانی به خیالمان نیز نمی‌رسید. زمانی کسی باور نداشت که روزی بتوانیم به این پایه از علم و تکنولوژی هسته ای برسیم. در رژیم طاغوت، حتی به بهترین مختصصان ما اجازة تعمیر هواپیما نمی دادند. در نتیجه، اگر کوچک‌ترین ایرادی در هواپیما پدید می‌آمد، می‌بایست مختصصانی از آن کمپانی‌ها مشکل را برطرف می‌ساختند. در آغاز جنگ، برخی رزمندگان ما ـ ‌که تانک‌های دشمن را غنیمت می‌گرفتندـ چگونگی کار با آن را نمی‌دانستند؛ اما در مدت کوتاهی، خودْ سازندة تانک شدند و هم‌اینک پیشرفته ترین سلاح ها را تولید می کنند. تحقق این امر به‌برکت پیروزی انقلاب و دمیدن روح شجاعت و خودباوری در مردم بود. لطف امام زمان عجل الله تعالی فرج الشرف شامل حال ملت ما شد و به‌برکت انقلاب اسلامی، با عنایت آن حضرت، ما هم در مسائل شخصی و خانوادگی و هم در مسائل اجتماعی و سیاسی و بین‌المللی، از آن عقب‌ماندگی نجات یافتیم و یکی از عزیزترین ملت های دنیا شدیم.

8. جمهوری اسلامی؛ الگوی مسلمانان و مستضعفان جهان

تحقق انقلاب اسلامی در ایران، موجب سرفرازی و عزتمندی کشور ایران در سراسر جهان و سربلندی امت مسلمان دربرابر طاغوت‌ها و مستکبران دنیا شد. همین کافی بود تا نظام جمهوری اسلامی مورد توجه و عنایت بخش عظیمی از ملل مسلمان و مستضعف جهان قرار گیرد. بی‌گمان، بیداری اسلامی در کشورهای مختلف مسلمان از نهضت دینی و الهی ملت ایران الگو گرفته است که از برکات روی‌آوردن به دین و ولایت «الله» شمرده می شود. امروزه، به‌برکت انقلاب ما، در کشورهایی مانند مصر و تونس و لیبی، گرایش به تحقق آرمان‌های الهی در جامعه تقویت شده است.

9. جمهوری اسلامی؛ احیاکنندة انسانیت و اخلاق و معنویت در سطح جامعه

ایران در برهه‌هایی از تاریخ، از کشورهای طراز اول فرهنگی و اقتصادی بوده است؛ اما طاغوتیان آن را به یکی از کشورهای عقب‌افتادة جهان‌سومی بدل کردند. ازآنجاکه کشور ما اسلامی است، ممکن است برخی دچار توهم شوند که این عقب‌افتادگی ناشی
﴿ صفحه 416 ﴾

از التزام مردم به دین است. باید به این حقیقت توجه کرد که افزایش میزان رشد اقتصادی و علمی و صنعتی و تکنولوژیکی هرگز برابر و ملازم با رشد اخلاقی و معنوی و انسانی نیست. آری، ما همچنان در حوزة مسائل اخلاقی، معنوی، آرامش فکری و روحی و امنیت مشکلاتی داریم؛ ولی محسوسات و تجربیات نشان می‌دهد که مردم هیچ کشوری به‌اندازة مردم ایران، آرامش فکری و اطمینان خاطر و سلامت روان ندارند.
بنابراین، هرچند ما ازنظر علمی و صنعتی و اقتصادی دچار عقب‌ماندگی‌هایی شده‌ایم و بخشی از تقصیر آن به گردن مسئولان امور، بخشی ناشی از تنبلی خود ما، و بخشی براثر فشارهای خارجی است، اما ازنظر آرامش روحی و فضایل اخلاقی در صدر کشورهای دنیا قرار داریم.
پس اسلام در کشور ما مایة افتخار و سبب آرامش روان و سلامت روح و جامعه است. ازاین‌رو یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی این است که درپی پیروزی انقلاب، کسانی را که در دوران رژیم پهلوی در کوچه ها ولگردی می‌کردند و نه به‌دنبال درس و بحثی بودند و نه کار مفیدی در جامعه می‌کردند، متحول، و در سایة معنویت حاکم بر انقلاب و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، به عناصر مؤثر در انقلاب تبدیل کرد. اینان در سایة این نظام و پرورش ذهن و فکرشان و در نتیجة فرمایش‌های امام خمینی رحمه الله و مقام معظم رهبری و رهنمودهای اسلام، آن‌چنان تحول یافتند که اگر روزی نمازشان به‌تأخیر افتد، غم‌زده می‌شوند.

﴿ صفحه 417 ﴾