فهرست کتاب


زن در تفسیر نمونه

آیت الله مکارم شیرازی تهیه و تنظیم : سعید داودی

همسرانى عاشق شوهر

(وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِینٌ)
نزد آن ها همسرانى زیبا چشم است که جز به شوهران خود عشق نمى ورزند.
(سوره صافات، آیه 48)

تفسیر :

سرانجام به همسران پاک بهشتى اشاره کرده، مى گوید :
«نزد آنها همسرانى است که جز به شوهران خود عشق نمى ورزند، به غیر آنان نگاه نمى کنند و چشمان درشت و زیبا دارند» (وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِینٌ).
«طَرْف» در اصل به معنى پلک چشم ها است، و از آنجا که به هنگام نگاه کردن، پلک ها به حرکت در مى آیند این کلمه کنایه از نگاه کردن است، بنابراین تعبیر به «قاصِراتُ الطَّرْفِ» به معنى زنانى است که نگاهى کوتاه دارند، و در تفسیر آن احتمالات متعددى داده شده که در عین حال قابل جمع است :
نخست این که: آنها تنها به همسران خود نگاه مى کنند، چشم خود را از همه چیز برگرفته، و به آنان مى نگرند.
دیگر این که: این تعبیر، کنایه از این است که آنها فقط به همسرانشان عشق مى ورزند، و جز مهر آنها مهر دیگرى را در دل ندارند که این خود یکى از بزرگترین امتیازات یک همسر است، که جز به همسرش نیندیشد و جز به او عشق نورزد (ر.ک : ج 19، ص 69 ـ 70).

همسرانى عاشق شوهر

(فِیهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ)
در آن باغ هاى بهشتى زنانى هستند که جز به همسران خود عشق نمى ورزند؛ و هیچ انس وجنّى پیش از ایشان با آنان تماس نداشته است. (سوره الرحمن، آیه 56)