فهرست کتاب


قهرمان توحید(شرح و تفسیر آیات مربوط به حضرت ابراهیم(ع))

آیت الله مکارم شیرازی گردآوری: ابوالقاسم علیان نژادی

درس هاى ماندگار

1. درس توحید

ما معتقد به توحید و یکتاپرستى هستیم; و یکى از شاخه هاى توحید، توحید افعالى است، که به زبان ساده یعنى: «سرنخ همه چیز به دست خداست، و تا او اراده نکند و اجازه ندهد هیچ حادثه اى رخ نمى دهد، و هیچ کس به جز اراده او منشأ اثر نخواهد بود. (لا مؤثر فى الوجود الا الله). اگر کارد مى بُرد، به فرمان خداست. اگر سم مى کشد، به اذن خداست. اگر دارو شفا مى دهد، به خواست خداست. اگر آتش مى سوزاند، به تأیید خداست. اگر او فرمان ندهد آتش ابراهیم را نمى سوزاند، و کارد گلوى اسماعیل را نمى برد، و سم اثر نمى کند، و دارو شفا نمى بخشد. البتّه این، به معناى انکار عالَم اسباب نیست، و ما آن را حق مى دانیم.

2. درس استقامت

جوانان عزیز! کسانى که در دنیا و آخرت به جایى مى رسند، افراد با استقامتى هستند. انسان هاى سست و کم استقامت به جایى نمى رسند. این مطلب با مطالعه حالات و زندگینامه دانشمندان، علما، مخترعان و مکتشفان و مانند آنان روشن مى شود. به دو نمونه در این زمینه توجّه فرمایید:
1. معروف است که نیوتن در سایه درخت سیبى نشسته بود، که یک عدد سیب از درخت جدا شد و به زمین افتاد. این حادثه ساده، که قبلا براى میلیون ها انسان رخ داده بود، نیوتن را در فکر فرو برد که چرا این سیب روى زمین افتاد؟ چرا به سمت آسمان بالا نرفت؟ پنج سال روى این حادثه به ظاهر ساده مطالعه کرد، تا این که قانون جاذبه را کشف کرد.
قانون جاذبه یعنى هر دو جسم یکدیگر را به نسبت مستقیم جرم ها و به نسبت معکوس مجذور فاصله ها، جذب مى کنند.
2. آیة الله العظمى بروجردى(رحمه الله) گاه آن قدر غرق در مطالعه مى شد که گذر زمان را احساس نمى کرد، و با شنیدن اذان متوجّه مى شد که وقت نماز صبح فرا رسیده است. بنابراین، براى رسیدن به هدف در هر کارى باید استقامت داشت.