فهرست کتاب


قهرمان توحید(شرح و تفسیر آیات مربوط به حضرت ابراهیم(ع))

آیت الله مکارم شیرازی گردآوری: ابوالقاسم علیان نژادی

شرح و تفسیر

نکات متعدّدى در این آیه شریفه قابل توجّه است:

1. سنّ حضرت ابراهیم(علیه السلام)

در مورد سنّ حضرت ابراهیم(علیه السلام) به هنگام گفتگویش با نمرود مطلبى در آیه شریفه نیامده است، امّا طبق آنچه که در برخى از کتب تاریخى آمده، از عمر آن حضرت 16 سال بیشتر نگذشته بود.(26)
آرى! فریادگر توحید در آن زمان، هر چند در آغاز جوانى بود، امّا با دنیایى از علم و دانش و شجاعت و منطق به گفتگو با نمرود پرداخت و پیروز شد.

2. قبل از پرتاب در آتش، یا پس از آن؟

طبق آنچه که از تاریخ استفاده مى شود، گفتگوى ابراهیم بت شکن(علیه السلام) با نمرود، پس از ماجراى پرتاب کردن آن حضرت در آتش و نجات وى از آن بود، و قراین و شواهد هم این مطلب را تأیید مى کند.(27) زیرا اگر قبل از آن واقعه بود و نمرود مغلوب مى شد، هرگز ابراهیم(علیه السلام) را تحمّل نکرده، و دستور قتلش را صادر مى کرد; امّا پس از آن واقعه، بسیارى از مردم به حقّانیّت ابراهیم(علیه السلام) پى برده بوده، و آن حضرت را از صمیم قلب دوست مى داشتند، بنابراین تصمیم گیرى در مورد او راحت نبود. و علّت این که ما قبل از بحث پیرامون بت شکنى حضرت ابراهیم(علیه السلام) و جریان به آتش انداختن آن حضرت، به این بحث پرداختیم این است که ابتدا مبارزات کلامى و گفتگوهاى علمى آن حضرت را به طور کامل بررسى کنیم، سپس به مبارزات عملى ایشان بپردازیم.