فهرست کتاب


قهرمان توحید(شرح و تفسیر آیات مربوط به حضرت ابراهیم(ع))

آیت الله مکارم شیرازی گردآوری: ابوالقاسم علیان نژادی

درس هاى چهارگانه

1. حفظ آرامش در مقابل انسان هاى لجوج

در مقابل انسان هاى نادان و لجوج نباید عصبانى شد. اگر آنها بد مى گویند، تهدید مى کنند، خشونت به خرج مى دهند، ما نباید مقابله به مثل کنیم، بلکه باید آرامش خود را حفظ کرده، و بر اعصاب خود مسلّط بوده، و برخوردى حسابگرانه داشته باشیم; چرا که تسلّط بر اعصاب در مقابل درشتى ها و خشونت ها نشانه ایمان است.
اگر زن یا شوهر خشونت و درشتى کرد، و طرف مقابل با حفظ آرامش و تسلّط بر اعصاب و با زبان خوش پاسخ او را داد مشکل به پایان مى رسد. امّا اگر طرف مقابل برخورد بدترى کرد، و نفر اوّل دوباره درشتى کرد و این درگیرى لفظى ادامه پیدا کرد، و درشتى ها و خشونت ها کم کم شدیدتر شد، ممکن است آن قدر ادامه پیدا کند که به جدایى زن و شوهر منتهى گردد، و فرزندانشان از نعمت پدر و مادر بطور همزمان محروم شده، و به سمت کارهاى خلاف کشیده شوند. به همین علّت هنگامى که زوج هاى جوان از ما تقاضاى نصیحت مى کنند سه چیز را به آنها سفارش مى کنیم:
1. صداقت و راستى در زندگى مشترک، و این که هرگز به یکدیگر دروغ نگویند.
2. همدیگر را تحمّل کرده، و در مقابل بدى ها و درشتى هاى یکدیگر، گذشت داشته باشند.
3. به یکدیگر کمک کرده، و منتظر خدمت طرف مقابل نباشند.

2. نهراسیدن از تهدیدهاى دشمن

ابراهیم(علیه السلام) على رغم برخورد مؤدّبانه اى که با عمویش آزر داشت و درشتى هاى او را با بدى پاسخ نداد، امّا قدمى از توحید و یکتاپرستى عقب نشینى نکرد. ما نیز باید با تأسّى از قهرمان توحید، هم با برخوردهاى متین و مهربانانه با دشمن لجوج و عنود، سلاح اتّهام خشونت و تندى اسلام و مسلمانان را از آنها بگیریم، و هم ذرّه اى از اصول و عقاید و معارف دینى خود عقب ننشینیم، که دشمنان لجوج و عنود هرگز به یک گام و دو گام عقب نشینى ما راضى نمى شوند، مگر زمانى که به طور کامل دست از اسلام بشوییم. پس رضاى خدا را با رضاى دشمن معاوضه نکنیم.