فهرست کتاب


شرحی بر بیانیه گام دوم انقلاب

,

33ـ استقلال و آزادی ارزش های اسلامی و عطیه الهی برای انسان ها:

پس از انقلاب، استقلال جمهوری اسلامی ایران از شرق و غرب شاخصه ای متمایز بوده و نظام توانسته است در سطحی وسیع خود را از یوغ شرق و غرب رها سازد. شاید بتوان دفاع مقدس را بعنوان نماد اصلی استقلال در دوران پس از انقلاب مطرح کرد که با وجود تلاش بسیاری از کشورها در براندازی نظام، کوچکترین خدشه ای به نظام و کشور وارد نشد؛ نکته مهم در این زمینه آن است که تصمیمات اتخاذ شده در جمهوری اسلامی تحت فشار و اجبار هیچ قدرت خارجی صورت نمی گیرد؛ البته به این معنا نیست که کارگزاران جمهوری اسلامی تحولات بین المللی را در بخش تصمیم سازی و تصمیم گیری محاسبه نمی کنند و رویکردهای عقلانی و مصلحت گرایانه را مورد توجه قرار نمی دهند، بلکه سخن اساسی آن است که فرایند طراحی راهبردها بر اساس منافع ملی سنجیده می شود. بنابراین استقلال سیاسی برای جمهوری اسلامی در زمان کنونی در دو بُعد داخلی و خارجی ظهور و بروز می یابد. استقلال سیاسی در بُعد داخلی در انحصار اتخاذ تصمیمات توسط دولت تجلی می یابد؛ بدین معنا که دولت با برخورداری از حاکمیت مطلق، برای مردم ایجاد حق و تکلیف می کند و هیچ امری نمی تواند برای آن محدودیت ایجاد نماید؛ در بُعد خارجی، استقلال سیاسی بدین معناست که ابتکار تعیین و اداره ی روابط با دیگر کشورها در دست دولت قرار دارد. با این توضیحات درباره استقلال، اینکه امروز جمهوری اسلامی از حیث استقلال سیاسی و امنیت در چه جایگاهی قرار دارد؟ نیاز به توضیح و تحلیل ندارد. مردم به چشم خویش مشاهده می کنند که همه تصمیمات کشور در درون کشور گرفته می شود. این را نیز باید دوباره مورد تأکید قرار داد که استقلال آنگونه که امروزه عده ای مطرح می کنند به معنای قطع روابط با دنیا و عدم نقش آفرینی در مناسبات سیاسی و اقتصادی دنیا نیست بلکه مقصود اصلی در استقلال یعنی اینکه فرایند تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها و اعمال اقدامات بر اساس شرایط و اقتضائات داخلی صورت گیرد و نه اجبار و تحمیل و خواست قدرت های خارجی.

34ـ وضعیت آزادی سیاسی در دوره پهلوی:

برای آشنا شدن با فضای استبدادی و ضد آزادی دوران پهلوی کافی است به سخنان شاه در 11/12/1353 هنگام اعلام تأسیس حزب رستاخیز نگاهی داشته باشیم: «کسی که وارد این حزب سیاسی جدید نشود یا فردی است که به یک سازمان غیر قانونی تعلق دارد، یا به حزب غیر قانونی توده وابسته است و یا به عبارت دیگر یک خائن است.
چنین فردی یا جایش در زندان های ایران است و یا اگر مایل باشد، می تواند همین فردا کشور را ترک کند؛ زیرا او ایرانی نیست؛ وطن ندارد و فعالیت هایش غیر قانونی است و بر اساس قانون می توان او را مجازات کرد»؛ اما انقلاب اسلامی همچنان آرمان آزادی و مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی خود، علیرغم فراز و فرودهایی که در طول چهل سال از انقلاب اسلامی پدید آمده، را هیچ گاه تعطیل نکرده است و از لحاظ ساختاری توانسته است، نهادها و ساز و کارهای آزادی و مردم سالاری را تشکیل دهد و تعمیق ببخشد.

35ـ عزت و اقتدار بی نظیر انقلاب اسلامی در روابط خارجی:

موضوع حضور مقتدرانه و عزتمندانه انقلاب اسلامی در صحنه جهانی و مقابله با نظام سلطه به حدی حائز اهمیت است که «برژینسکی»، استراتژیست آمریکایی، انقلاب اسلامی را پدیده ای توصیف می کند که در صحنه شطرنج جهانی، بزرگترین مانع بر سر راه استقرار کامل جهان آمریکایی و سلطه کامل آمریکا بر جهان است؛ به خصوص که توانست در منطقه مهم و راهبردی غرب آسیا، سد محکمی در برابر غرب شکل دهد.
«الکس وطن خواه»، کارشناس ایرانی تبار موسسه خاورمیانه در ایالات متحده آمریکا نیز طی تحلیل های پیاپی خود به مقامات آمریکایی نسبت به تشکیل آینده اقتدار منطقه ای ایران هشدار داده و به خوبی اقتدار و عزت ملی در سیاست خارجی ایران را به تصویر کشیده است. وی در تحلیلی که بررسی مدل دسترسی منطقه ای ایران پرداخته است، به نکات مهمی درباره رشد بالندگی قدرت و اقتدار منطقه ای ایران در غرب آسیا می پردازد.
وی می نویسد: «سیاستمداران و نظامیان ایرانی، تلاش می کنند تا محیط امنیت غرب آسیا را با راهبرد منطقه ای ایران سازگار کنند. در واقع ایران تلاش می کند تا نبرد با دشمنان خود را در فراسوی مرزهای خویش انجام دهد. ایران از سال 2003 و پس از اشغال عراق توسط آمریکا، به طور نظام مند تلاش کرده تا دستور کار آمریکا و متحدان منطقه ای آن را با حمایت از گروه های مخالف آمریکا، تضعیف کند. الگوی دسترسی های نیابتی، راهبرد موفقیت آمیزی برای ایران بوده است. به نظر می رسد تا زمانی که هزینه های این راهبرد کمتر از منافع آن باشد و آیت الله خامنه ای همچنان تصمیم گیرنده اصلی در این زمینه است، راهبرد دسترسی نیابتی در آینده نیز همچنان با قوت ادامه خواهد یافت.
تلاش ایران برای دستیابی به یک قدرت متعارف نظامی، نشان می دهد که این کشور هنوز یک قدرت تدافعی است. از این منظر باید گفت منازعه میان ایران و رقبای این کشور کمتر ناشی از اهداف توسعه طلبانه ایران است.
ایران تکه ای جدایی ناپذیر از این منطقه است که نمی توان آن را از منطقه، بیرون نگاه داشت. همسایگان ایران و همچنین ایالات متحده باید بیش از پیش با این کشور در مورد مسائل منطقه ای مانند آینده بحران یمن، سوریه و عراق تعامل کنند».