فهرست کتاب


شرحی بر بیانیه گام دوم انقلاب

,

26ـ اولین هشدار جنگ اقتصادی رهبر معظم انقلاب، 10 روز پس از آغاز رهبری:

اولین بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اهمیت اقتصاد و جنگ اقتصادی دشمن، بر خلاف تصور اولیه مربوط به سال های اخیر و افزایش خصومت های آمریکا در مقطع اخیر نمی شود؛ رهبر انقلاب در اولین روزهای آغاز رهبری خود بر این موضوع مهم تاکید کردند؛ صراحت بیانات رهبر انقلاب به نحوی است که مخاطب در نگاه نخست تصور می کند که این اظهارات مربوط به همین ماه ها و سال های اخیر است: به عنوان نمونه در سال 1368 فرمودند: سومین نقطه ی امید آن ها واقعیت های دشوار اقتصادی و مشکلات مردم است، که آن ها سعی می کنند این نکته را به اثبات رسانند که بالاخره مشکلات اقتصادی گریبان دستگاه را خواهد گرفت و نظام جمهوری اسلامی را به بن بست خواهد رساند و مردم را دچار سردی و خمودی خواهد کرد!... من بر خلاف بعضی از تحلیل ها، احتمال می دهم که دشمن برای این که مردم را از ادامه ی این راه و این حضور مأیوس و پشیمان کند، حتّی مشکلات جدید اقتصادی را بر ما تحمیل نماید.
هیچ بعید نیست مشکلاتی را برای فروش نفت، تهیه ی مواد اولیه و کالاهای ضروری به وجود آورد، تا فشار را بر مردم زیاد کند. دولت و مجلس و مسؤولان باید دست به دست هم دهند و بهترین راه ها و موفق ترین شیوه ها را جستجو کنند، تا مشکلات اقتصادی مردم کم شود؛ نمی گویم بکلی از بین برود؛ چون در کوتاه مدت، چنین چیزی میسور نیست (بیانات در مراسم بیعت رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 24/3/1368)

27ـ چرایی اهمیت اقتصاد در نظام اسلامی:

اهمیت مسایل اقتصادی از این نظر است که اولاً با نیاز های اولیه افراد جامعه برای زنده ماندن و زندگی کردن ارتباط دارد؛ ثانیاً فراگیرترین نیازها و مطالبات اجتماعی است. ثالثاً اکنون کانون نارضایتی جامعه است؛ رابعاً این ناکارآمدی اقتصادی اثر فرساینده بر روی سایر هنجارها و ارزش های مطلوب جمهوری اسلامی در حوزه فکری و فرهنگی و سبک زندگی دارد؛ و خامساً تمرکز فشارها و تهدیدهای دشمن در مقابله با جمهوری اسلامی نیز در اقتصاد متمرکز شده است.

28ـ ریشه مسائل اقتصادی از نظر کارشناسان:

هم اینک اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی هر چند تأثیر تحریم ها را بر شرایط موجود بی تأثیر نمی دانند، اما ریشه ها و راهکارهای بنیادین حل مسائل اقتصادی ایران را در داخل کشور ارزیابی می کنند.