فهرست کتاب


شرحی بر بیانیه گام دوم انقلاب

,

21ـ جوانان محور تحقق نظام پیشرفته اسلامی:

در این زمینه رهبر معظم انقلاب سال ها پیش فرمودند: من بیش از این توقّع دارم. من انتظار دارم که مسأله جوانان و پرداختن به جوانان و برنامه ریزی برای هدایت درست و باز کردن راه تعالی و تکامل در مقابل جوانان، به یک مسأله ملی و حقیقی تبدیل شود و همه باید احساس مسؤولیت کنند.
نظر اسلام درباره جوانان، دقیقاً منطبق بر همان امری است که امروز پیشنهاد و نیاز ما از نسل جوان و برای نسل جوان است. پیامبر اکرم (ص) درباره جوانان توصیه نموده، با جوانان انس گرفته و از نیروی آنان برای کارهای بزرگ استفاده کرده است. پیامبر اکرم (ص) در یکی از حسّاس ترین لحاظات عمر خود، مسؤولیت بزرگی را به یک جوان هجده ساله داد.
در جنگ ها خود پیامبر اکرم (ص) فرماندهی را عهده دار می شد؛ اما آن وقت که در آخرین هفته های زندگی خود احساس کرد از این عالم خواهد رفت و لشکر کشی به سرزمین امپراتوری روم به وسیله خود او امکان ندارد ـ چون کار بسیار بزرگ و دشواری بود؛ لازم بود نیرویی برای این کار برگزیده شود که هیچ مانعی نتواند جلوِ آن را بگیرد ـ این مسؤولیت را به یک جوان هجده ساله داد.
پیامبر می توانست یک نفر از اصحاب پنجاه ساله، شصت ساله و دارای سابقه جنگ و جبهه را بگذارد؛ اما یک جوان هجده ساله را گذاشت و او «اسامۀ بن زید» بود... ما امروز در کشورمان اسامۀ بن زیدهای زیادی داریم؛ جوانان زیادی داریم. (1/2/79)

22ـ ایران رتبه نخست استفاده نکردن از ظرفیت های طبیعی و انسانی:

از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی ظرفیّت های داخلی بسیار زیاد است؛ ایشان می فرمایند: «یک مطالعه ی کارشناسی ای در بانک جهانی شده ـ این مسئله ی ما نیست؛ یک مطالعه ی کارشناسی است که بانک جهانی این مطالعه را کرده ـ آن ها می گویند؛ ایران مخزنی از استعدادهای انسانی و سرزمینیِ بهره برداری نشده است؛ توجّه کنید! می گویند ایران به لحاظ عدم بهره برداری از استعدادهای انسانی و سرزمینی در رتبه اوّل جهان است؛ یعنی استعدادهای فراوانی در مقابل ما است که ما از این ها استفاده نکرده ایم، کوتاهی کرده ایم.» (2/3/97)
در کنار برخورداری از ذخایر غنی نفت، گاز، معدنی، منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی، همگی گویای آن است که ظرفیت بالقوه جهش در حوزه اقتصاد و رسیدن به جایگاه اولی در منطقه جنوب غرب آسیا با شکوفاسازی این استعدادها و بکارگیری مطلوب ظرفیت های مادی و معنوی وجود دارد.
در مقطع کنونی سرمایه انسانی موجود در ایران، فرصت بی نظیری در اختیار کشور قرار داده تا بتوانند به اتکای این سرمایه پتانسیل های بالقوه سرزمینی و معدنی اقتصاد ایران را شکوفا نموده و تحول تاریخی در اقتصاد کشور ایجاد نماید. اگر چه ایران به لحاظ تولید ناخالص داخلی (پتانسیلهای تحقق یافته ) در رتبه 18 قرار دارد ولی بر اساس پتانسیل های بالقوه سرزمینی (وسعت سرزمین، دسترسی به آبهای آزاد بین المللی، تعداد همسایگان، بازار منطقه، کریدورهای حمل و نقل و ...) و نیروی انسانی (تعداد جمعیت در سن کار و میزان تحصیلات)، ایران می تواند در رتبه 12 در جهان قرار گیرد و جزو اقتصادهای پیشرو در جهان به شمار آید. همچنین بر اساس آمار بانک جهانی، ایران به لحاظ پتانسیل های انسانی و سرزمینی استفاده نشده در رتبه اول در سطح جهان است. به تعبیری دیگر ایران مخزنی از استعدادهای انسانی و سرزمینی بهره برداری نشده می باشد.

23ـ وضعیت علمی ایران در آمارهای جهانی:

با توجه به آمار ثبت شده در پایگاه استنادی بین المللی Wos میزان تولید علم ایران در سال های 2013، 2014 ، 2015، 2016 و 2017 میلادی به ترتیب 30947، 31410، 33931، 40736، 47901 و 52183 بوده است.
بدین ترتیب میزان تولید علم کشور از 30947 در سال 2012 به 52183 در سال 2017 یعنی بیش از 1.6 (یک ممیز شش دهم درصد) برابر افزایش یافته است.
در سال 2017 (1396)، تعداد 7 کشور اسلامی در فهرست50 کشور برتر تولید کننده علم قرار گرفته اند، کشورهای ایران و ترکیه در زمره 20 کشور برتر دنیا و به ترتیب در جایگاه های 16 و 18 دنیا قرار گرفته اند.
رشد تولید علم در جمهوری اسلامی ایران در میان 25 کشور برتر تولید کننده علم دنیا در سال 2017 برابر با 8.9 (هشت ممیز نه دهم) درصد بوده و در مقایسه با سایر کشورها در رتبه اول دنیا قرار گرفته و بعد از ایران، کشور روسیه با 6.7 (شش ممیز هفت دهم) درصد بیشترین رشد کمیت علم دنیا را داشته و چین با 4.3 (چهار ممیز سه دهم درصد) در رتبه سوم و برزیل و سوئیس هر کدام به ترتیب با 3.1 (سه ممیز یک دهم) درصد و 1.1 (یک ممیز یک دهم) در رتبه های بعدی قرار گرفته اند و برخی از کشورها در سال 2017 دارای رشد منفی هستند یعنی مدارک ثبت شده آن ها در سال 2017 از سال قبل کمتر بوده است.
برای مطالعه بیشتر ر.ک: پایگاه استنادی کلاریویت آنالیتکس (Clarivate Analytics)، «ایران در رشد کمیت تولید علم دنیا پیشتاز است»، دسترسی در: https://www.msrt.it/fa/news/40482 ، تاریخ 6 مرداد 1397.