فهرست کتاب


شرحی بر بیانیه گام دوم انقلاب

,

2ـ خودسازی:

بزرگترین هدف تمامی ادیان و پیامبران الهی، انسان سازی و گسترش اخلاق انسانی و خودسازی بوده است. بزرگترین مربی اخلاق و نمونه عالی فضایل و زیبایی ها و تجسم کامل اخلاق ربوبی، رسول گرامی اسلام (ص)، هدف از بعثت و رسالتش را به کمال رساندن مکارم و فضایل اخلاقی می دانند: انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق (جز این نیست که من برای کامل کردن مکارم اخلاق مبعوث شدم).
امام صادق (ع) در حدیثی نورانی می فرمایند: خداوند متعال پیامبرانش را با مکارم اخلاق بر دیگران امتیاز بخشید. پس هر کس خود را آراسته به فضایل اخلاق یافت، خداوند را بر این نعمت بزرگ شاکر باشد و هر کس خود را از آن بی بهره یافت به درگاه خدا تضرع و زاری کند و آن را از او بخواهد». علیرغم بی توجهی هایی که در مکاتب بشری نسبت به مسأله انسان سازی وجود دارد و غالباً از آموزش و پرورش، تنها به تعلیم و آموزش ـ آن هم در حوزه ای کاملاً محدود اکتفا می شود، در حوزه دین و به ویژه دین مقدس اسلام، نه تنها مسأله اخلاق و سازندگی شخصیت معنوی فراموش نشده ، بلکه از اولین و اساسی ترین مسائل به شمار می آید.
خودسازی در اندیشه رهبر معظم انقلاب ابعاد و مؤلفه های مختلفی دارد، از جمله خودسازی اخلاقی، روحی، معنوی، ایمانی، دینی، اعتقادی، علمی و فکری، مادّی، جسمی و خودسازی از لحظ کسب تجربه برای ساختن این کشور (12/8/1388 و 25/2/1386 و 13/8/1381 و 11/10/1370 و 9/12/1379 و 19/10/1378 و 14/7/1377) تأکید رهبر معظم انقلاب بر خودسازی مسؤولان از این بابت است که، «ما اگر خود را اصلاح کردیم، جامعه را اصلاح کرده ایم». (21/9/1380) و خودسازی جوانان به این خاطر است که، «این کشور متعلق به جوانان است و جوانان باید این بار امانت سنگین را از نسل پیش از خود تحویل بگیرید و آن را به نسل بعد برسانید». (11/10/1370) و به طور کلی اینکه فرایند پنجگانه انقلاب اسلامی بر خودسازی وابسته است: این ها همه اش با مراقبت و با تقوا عملی است؛ تقوای فردی و تقوای جماعت و امت حاصل می شود (28/5/1384) امام خمینی (ره) نیز بر این باور بودند که، «انسان تا خودش را نسازد، نمی تواند دیگران را بسازد و تا دیگران ساخته نشوند، نمی شود که کشور ساخته بشود». (صحیفه امام؛ ج 11، ص 379 ـ 380)

3ـ جامعه پردازی:

جامعه پردازی یکی از مراحل پنجگانه فرایند انقلاب اسلامی، با هدف رسیدن به جامعه اسلامی است. و این جامعه از نظر رهبر معظم انقلاب جامعه ای که در آن، آرمان های اسلامی، اهداف اسلام، آروزهای بزرگی که اسلام برای بشر ترسیم کرده است، تحقق پیدا کند. جامعه ی عادل، برخوردار از عدالت، جامعه ی آزاد، جامعه ای که مردم در آن، در اداره ی کشور، در آینده ی خود، در پیشرفت خود دارای نقشند، دارای تأثیرند، جامعه ای دارای عزت ملی و استغنای ملی، جامعه ای برخوردار از رفاه و مبرای از فقر و گرسنگی، جامعه ای دارای پیشرفت های همه جانبه ـ پیشرفت علمی، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت سیاسی ـ و بالاخره جامعه ای بدون سکون، بدون رکود، بدون توقف و در حال پیشروی دائم؛ این آن جامعه ای است که ما دنبالش هستیم. البته این جامعه تحقق پیدا نکرده ، ولی ما دنبال این هستیم که این جامعه تحقق پیدا کند. (22/7/1390)

4ـ تمدن سازی:

وقتی کشور اسلامی پدید آمد، تمدن اسلامی به وجود خواهد آمد؛ آن وقت فرهنگ اسلامی فضای عمومی بشریت را فرا خواهد گرفت. از کشور اسلامی می شود دنیای اسلامی درست کرد. الگو که درست شد، نظایرش در دنیا به وجود می آید. (12/9/79)