فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

توطئه های دشمن صهیونیسم علیه نام حکومت اسلامی

صهیونیستها وقتی میخواهند به جمهوری اسلامی بدگویی کنند میگویند حکومت اسلامی! به نظر آنها حکومت اسلامی فحش است. ما افتخار میکنیم، تواضع میکنیم و میگوییم ما کجا و حکومت اسلامی کجا؟ ما هنوز بسیار با حکومت اسلامی فاصله داریم. انشاءالله در راهش هستیم. ما رسیدن به حکومت اسلامی را یک آرزوی بزرگ و یک نقطه ی رفیع میدانیم. اما آنها بعنوان فحش با آن برخورد میکنند. میخواهید صهیونیست لجوج عنود دنیاطلب قسی القلب ضدمسلمان ضدبشر نژادپرست از حکومت اسلامی خشنود باشد؟ معلوم است که بدش می آید. اما مسلمان چرا باید بدش بیاید؟ آنچه که من احساس میکنم، در صحنه ی دنیای اسلام این است. بنده میبینم که ملتهای مسلمان بیدارند و بیدارتر شده اند. ملتهای مسلمان، آن حالت ضعف مزمن و تسلیم مزمنی را که در طول صد و پنجاه یا دویست سال بر آنها تحمیل شده بود، بتدریج کنار گذاشتند. این موضوع، بسیار مهم است. خود این، عید است. ملتهای مسلمان، آن حالت خودباختگی و رنگ باختگی در مقابل غرب را بکلی کنار گذاشتند. راز حرکت و پیشرفت یک ملت به سمت عروج معنوی و مادی همین است. اول باید به خود ایمان بیاورد و خودباختگی را کنار بگذارد. اگر به خود اعتقاد پیدا کرد و احساس نمود که به آقابالاسری از ملتها و دولتهای بیگانه نیاز ندارد و خود را در مقابل آنها کوچک و حقیر و ناچیز نداند، راه پیشرفت در مقابلش باز میشود. اگر ملتی، مثل بچه مکتبیهای قدیم- که اگر میخواستند یک کلمه حرف بزنند، باید از آخوند مکتبی اجازه میگرفتند. چشمش به این باشد که دولتهای دیگر چه میگویند و نظام دلخواه آمریکاییها چیست؛ تا ابد به جایی نخواهد رسید. روحیه ی اسلامی، روحیه ی تسلیم را از ملتها گرفته و آنها را بیدار کرده و به خود متکی و معتقد ساخته است. این، آن امید بزرگی است که مشاهده میشود. امروز وقت آن است که دولتهای اسلامی از این روحیه ی ملتها استفاده کنند، خودشان را به ملتها متکی نمایند و با دولتهای بزرگ، مثل شرکا یا رقبای همسنگ حرف بزنند؛ نه اینکه برای آنها اولویت قائل شوند.( بیانات در دیدار کارگزاران و مسئولان نظام در روز عید سعید فطر 11/12/1373)

لزوم ایستادگی در مقابل صهیونیسم؛ بزرگترین دشمن جهان اسلام

امروز دولت غاصب صهیونیست، بزرگترین خطر برای حال و آینده ی جهان اسلام است و بر مسلمین است که برای علاج این خطر و رفع ظلمی به این عظمت، درصدد علاج و چاره باشند. متأسفانه رفتار و گفتار اغلب سران کشورهای اسلامی، هیچ اشاره ای را به عزم آنان بر علاج این خطر بزرگ- که چیزی جز محو رژیم صهیونیست نژادپرست نیست- نشان نمیدهد؛ بلکه بعكس، نشانه هایی از گسترش کمپ دیوید و تکمیل خیانت «سادات» نیز در برخی از دولتهای عربی به چشم میخورد؛ و من نمیدانم آیا این دولتها با این رفتار ذلتبار و تسلیم ننگ آور در برابر دشمن عنود مسلمین و اعراب، چه پاسخی برای ملتهای خود و نیز در پیشگاه خداوند آماده کرده اند؟( پیام به حجاج بیت الله الحرام 26/3/1370)

کلام آخر