فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

روحیه ی ایثارگری نجاتبخش یک کشور

ما در تشخیص هدفهایمان و تعیین راه به این هدفها، هرگز دچار تردید نشدیم؛ در راه خودمان شک نکردیم؛ خدا را شکر میکنیم. خدای متعال هیچگاه دلهای ما را خالی از نور امید نگذاشت. و در واقعیت دیدیم که این امیدها، امیدهای واهی نبود؛ امیدهای درستی بود.
یک روزی بود که وقتی کسانی به صحنه نگاه میکردند، بظاهر هیچ چیز امیدبخشی در صحنه به چشم نمی آمد؛ اما مردمان بصیر- در رأس همه، امام بزرگوار- به ما امید میدادند، نوید میدادند. گاهی ما تعبدا گوش میکردیم، اما قادر به تحلیل نبودیم. تعبدا قبول میکردیم، بعد میدیدیم همینجور شد؛ بعد میدیدیم همین امید الهی، همین نوید آسمانی تحقق پیدا کرد. و امروز وقتی به تجربه ی چندین ساله انقلاب نگاه میکنیم، پی در پی موفقیتهای نظام جمهوری اسلامی را میبینیم.
در دیدارهای با خانواده های معظم شهیدان و جانبازان عزیز و ایثارگران، آن چیزی که در درجه اول مورد اهتمام این حقیر است، بعد از تجلیل و احترام و تقدیم مراتب تشکر و قدردانی به خانواده های عزیز، این است که مجموعه ی ملت عزیز ما توجه کنند که روحیه ی ایثارگری، نجاتبخش یک کشور است، نجاتبخش یک ملت است. روحیه ی گذشت، روحیه ی فداکاری، وقت انجام وظیفه را شناختن، کار را به وقت و به موقع انجام دادن، نجاتبخش است.
خوشبختانه امروز ما آثار پیشرفت و موفقیت را در کشورمان مشاهده میکنیم؛ میبینیم که داریم پیش میرویم؛ البته تلاش لازم است، کار لازم است. کارها به سمت ظریفتر شدن و پیچیده تر بودن پیش میرود هوشمندی امروز مردم ما هم به مراتب از سالهای گذشته بیشتر است. بحمدالله مردمان مؤمن، پایبند، معتقد و متعهد به آرمانها در جامعه ی ما زیاد است.( بیانات در جمع خانواده شهدا و ایثارگران استان کرمانشاه21/7/1390)
***
ما امروز در همه ی ابعاد، با یک نگاه راهبردی داریم پیش میرویم. ممکن است در یک بخشی، در یک گوشه ای، یک کوتاهی ای وجود داشته باشد، اما حرکت عظیم به طور عموم به طرف جلو بوده است و ملت اجازه نداده است که دشمن از توطئه ای که میکند، شاد بشود. همه کار کردند: جوانهای ما را توی خیابانها شهید کردند؛ دانشمندان ما را به وسیله ی مزدوران قاتل خودشان، تروریستهای خودشان، به شهادت رساندند؛ کار سیاسی، کار تبلیغاتی، کار اقتصادی، کار امنیتی۔ جاسوس بفرستند- از این کارها مرتب دارند میکنند؛ خرج هم میکنند چه جور، برای اینکه بتوانند ملت ایران را خسته کنند. شما نگاه کنید ببینید ملت ایران امروز بانشاط تر و شادابتر و عازمتر از همیشه است. جوان امروز از جوان ده سال و بیست سال قبل اگر سرحالتر و بانشاط تر و پرانگیزه تر نباشد، کمتر نیست. این نشانه ی حرکت به جلوی ملت ایران و عقب نشینی آنهاست.( بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، خانواده شهدا و ایثارگران در آستانه انتخابات مجلس نهم 10/12/1390)

دست دوستی دراز نکردن ملت به سوی دشمن

با توجه به این حقایق روشن، چگونه ممکن است که ملت و دولت ایران، به سوی دشمنی که هنوز هم با دلی پر کینه و کامی تلخ از شکستهای پی در پی، درصدد ضربه زدن به ایران و ایرانی است، دست دوستی دراز کند و فریب لبخند زهرآگین دشمن را که همین امروز هم با خنجری زهر آلود، در دست وی همراه است، بخورد؟!( پیام به حجاج بیت الله الحرام 12/1/1377)

فصل سیزدهم: رسانه و دشمن