فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

استقلال ملت، عدم اجازه ی دخالت به دشمنان

وقتی شما به اطراف عالم نگاه میکنید، از هر طرف، فریاد خصمانه ی یک جمع و مرکز و گروهی، از روز اول تا امروز، علیه انقلاب وجود داشته، هنوز هم هست و بعد از این هم خواهد بود؛ تعجبی هم ندارد. طبیعت این حرکت، که ملت ایران را مستقل میخواهد، دخالت بیگانگان را اجازه نمیدهد، دستهای دخالتگر را قطع میکند، در سیاستها مستقل می اندیشد، کمپانیها را -که همه چیز دنیا، در دست آنهاست- ندیده میگیرد و شبکه ی سرطانی جهنمی صهیونیسم را دشمن میدارد، بدیهی است که علیه اش دشمنی زیاد است. اینها مایلند، در ایران و در هر کشور دیگری، رژیمهایی بر سر کار باشند که از مردم منقطع باشند، به آن قدرتها متصل باشند، منافع مردم را زیر پا لگد کنند، منافع کمپانیهای جهانخواران را تأمین کنند، بر طبق تشخیص مردم و به خیر و صلاح آنها حرکت نکنند و طبق اشاره ی انگشت استکبار حرکت کنند. رژیمهای مرتجعی که شما میبینید، اینگونه اند و چقدر هم برای این زمامداران آمریکا، محبوب و مطلوبند. اما نظام مقدس اسلامی، نظامی است که همه ی مردم در آن بیدار و هوشیارند؛ با اراده تصمیم میگیرند، در صحنه ی مسائل زندگی حضور دارند، مسئولان کشور- دولت، دستگاه قضایی، قوه ی مقننه- آزاد و اسلامی فکر میکنند، برای خدا حرکت میکنند، به تهدید دشمن اعتنا نمیکنند و از تطمیع کسی به طمع نمی افتند. چنین نظامی، برای آنها مطلوب نیست. ما حق کسی را نگرفتیم، ما کسی را تهدید نکردیم. علی رغم خباثتها و وسوسه های دشمنان در خلیج فارس نسبت به همسایگان هم، هیچ وقت برای هیچ همسایه ای تهدید نبوده ایم همسایه ها، علیه ما تهدید درست کرده اند؛ اما ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، علیه هیچ دولت و ملت و کشوری، تهدید نبوده است.
ما همیشه کمک کرده ایم. ملت و نظام جمهوری اسلامی، این است: ملتی در موضع حق، طرفدار حق، دشمن با باطل، دشمن با ظلم و ستم و زورگویی؛ ملت و دولتی که اهل زورگویی و تجاوز و تعرض نیست و فقط با متعرضانی که میخواهند به حقوقش تجاوز و تعرض کنند، مبارزه و مقابله میکند و محکم می ایستد و تسلیم زورگوهای دنیا نمیشود. جرم ملت ایران، فقط این است.( بیانات در دیدار جمع کثیری از بسیجیان سراسر کشور 30/8/1375)

تهدیدات دشمن نشان از قدرتمندی ملت ایران

شما ملت عزیز ایران بدانید و میدانید که قدرتمند هستید. همین که دشمن میخواهد شما را از هویت دینی و ملی خودتان خالی کند و نتوانسته، دلیل بر قدرت شماست. همین که دشمن دست به تهدید میزند، نشانه ی قدرتمندی ملت ایران است. این قدرتمندی را روزبه روز زیاد کنید و نشان دهید که در صحنه حضور دارید. هر ملتی که از صحنه بیرون رفت و فضای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور را رها کرد، سوء استفاده کنها و بیگانه ها فوری به آن فضا می آیند و مالک و صاحب آن میشوند. کشورتان را نگه دارید. کشور برای شماست؛ ایران برای شماست و برای هیچکس دیگر نیست. خودتان این کشور و این نظام را با ایمان، عزم، وحدت و قدرتی که خدا به شما داده است، نگه دارید.( بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم قم 18/10/1382)

نیرومند و مقاوم در برابر فشارهای دشمن

فشارهای دشمن و شرایط سخت، ما را ضعیف نکرده. سختیها و تنگناهایی که در این سی سال وجود داشته، ما را تضعیف نکرده؛ بلکه ما برومند و مقاوم هم کرده. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود: «لا و إن الشجرة و اصلب عودا و الرواتع الخضرة أرق جلودا و التابتات العذیة أقوى و قودا»(87) هم محکمتر است، هم وقتی که آن را آتش زدی، آتشش ماندگارتر است. خاصیت شرایط سخت این است. شرایط سخت، شرایط پر چالش، ملتها را مقاوم میکند؛ رؤسا و مدیران و مسئولان و رهبران کشورها را مقاوم میکند؛ مثل یک ورزش، آنها را تقویت میکند، نیروی آنها را مضاعف میکند، همت آنها را مضاعف میکند، میروند دنبال کارهای بزرگتر. و این بحمد الله اتفاق افتاده است.(بیانات در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری 25/6/1389)