فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

افزایش آمادگی ملت

بعضی ممکن است هیچ تهدیدی را متوجه نظام ندانند، بگویند نه هیچ تهدیدی متوجه نظام نیست. بعضی ممکن است تهدید را قبول کنند، اما آن را متوجه به بخشی از نظام بدانند، نه به همه ی نظام و خود را خارج از آن بخش مورد تهدید بپندارند. بعضی نیز ممکن است تهدید را جدی بدانند، اما راه حل آن را تسلیم و پوزش خواهی گمان کنند. همه ی این راهها غلط است. تهدید هست، متوجه به همه ی نظام هم هست. هیچکس خیال نکند که متجاوز مستکبر سرکش به چیزی کمتر از سلطه ی کامل قانع خواهد شد و به کسی ابقا خواهد کرد. البته از تاکتیکهای شناخته شده و معروف و کهنه شده ی دنیا این است که سعی کنند در بین یک گروه دشمن، عده ای را على العجاله از دایره دشمنی، خارج وانمود کنند تا بتوانند آن بخش دیگر را از بین ببرند، بعد هم به سراغ اینها بیایند. تهدید هست؛ تهدید، عمومی است. راه حل آن هم حفظ و افزایش عناصر قدرت در درون نظام است.
ما عناصر قدرت فراوانی داریم. اینها را باید حفظ کنیم و روز به روز افزایش دهیم. ما ضعیف نیستیم، باید در مقابل تهدید آمادگی داشته باشیم. اگر نداریم، باید آمادگی ایجاد کنیم و اگر داریم، حفظ کنیم و افزایش دهیم. در مقابل اعلان جنگ، اعلان دفاع همه جانبه روی «همه جانبه» تکیه و تأکید میکنم و در مقابل اقدام به جنگ، اقدام به دفاع و ضربه متقابل.( بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام 27/12/1380)
***
این آمادگی، که میگویید «آماده ایم» خیلی با ارزش است. اما بدانید که این آمادگی، سخت تر از آمادگی در جبهه است. این، آمادگی خیلی مشکلی است. آن آمادگیها، در صورتی میسر خواهد شد که انسان اینجا آمادگی پیدا کند. آنجا کسانی توانستند محکم بایستند که دلهایشان را از این محبتها خالی کرده بودند. خود شما، مراجعه ای به آن تاریخ و خاطره های خودتان بکنید! به یاد بیاورید که چطور به فکر هیچ چیز در این دنیا نبودید! به فکر مال، ثروت، خانه، زندگی، پدر و مادر، عیال و فرزند نبودید! اگر کسی به شما میگفت که میخواهیم یک خانه خیلی خوب در فلان جای شهر به شما بدهیم، اصلا به ریشش میخندیدید که خانه چیست؟!» اینطور پاک بودید که توانستید آن کارهای بزرگ را انجام دهید. کسانی که آنجا، در مقابل هوسهای مادی، پاها و زانوانشان میلرزید، نمیتوانستند مقاومت کنند. برگردید به قرآن کریم و داستان جالوت را بخوانید! «و قتل داوود جالوت.» این داستان را با دقت و تأمل بخوانید تا ببینید که نقش مقاومت و استقامت در میدانهای سخت، چه نقش ارزنده و مهمی است.(بیانات در دیدار فرماندهان و اعضای«سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به مناسبت«روز پاسدار» 15/10/1382)
* * *
تنها چیزی که میتواند کشور ایران و نظام اسلامی را حفظ کند، استحکام داخلی و عزم جزم بر دفاع مشروع و منطقی است. در بیست و پنج سال گذشته هم همین کار بدون تکیه بر دیگران صورت گرفته است. بعضی خیال میکنند اگر ما بخواهیم به آمریکا «نه» بگوییم، باید به اروپا تکیه کنیم. مگر ما وقتی در دوره ی جنگ، با آمریکا مقابل بودیم، به شوروی- که با آمریکا دشمن و مخالف هم بود- تکیه کردیم؟ دشمنی شوروی سابق در دوره ی جنگ، کمتر از آمریکا در صحنه ی عمل نبود. اگر من و شما به شرایط استحکام داخلی عمل کنیم- ملت که عمل میکند- دشمن نمیتواند ضربه بزند.( بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی 15/5/1382)
* * *
ملتی که نمیتواند از خودش دفاع کند، دشمن را نسبت به خود جری گستاخ خواهد کرد. ما باید بتوانیم از خودمان دفاع کنیم تا دشمن احساس کند که به این ملت نمیشود زور گفت و بر آن چیزی را تحمیل کرد، ملت ما از ملتهای بی ریشه ی بی تاریخ فاقد افتخارات نیست که بتوانند هر چه میخواهند به آن بگویند. این ملت ریشه ای عمیق و کهن دارد و از درخشانترین تاریخها و بزرگترین فرهنگها برخوردار است. از همه ی اینها بالاتر، ایمان دارد و متکی و معتقد به خداست.( بیانات در «مانور بزرگ ولایت» 3/3/1375)

استقلال ملت، عدم اجازه ی دخالت به دشمنان

وقتی شما به اطراف عالم نگاه میکنید، از هر طرف، فریاد خصمانه ی یک جمع و مرکز و گروهی، از روز اول تا امروز، علیه انقلاب وجود داشته، هنوز هم هست و بعد از این هم خواهد بود؛ تعجبی هم ندارد. طبیعت این حرکت، که ملت ایران را مستقل میخواهد، دخالت بیگانگان را اجازه نمیدهد، دستهای دخالتگر را قطع میکند، در سیاستها مستقل می اندیشد، کمپانیها را -که همه چیز دنیا، در دست آنهاست- ندیده میگیرد و شبکه ی سرطانی جهنمی صهیونیسم را دشمن میدارد، بدیهی است که علیه اش دشمنی زیاد است. اینها مایلند، در ایران و در هر کشور دیگری، رژیمهایی بر سر کار باشند که از مردم منقطع باشند، به آن قدرتها متصل باشند، منافع مردم را زیر پا لگد کنند، منافع کمپانیهای جهانخواران را تأمین کنند، بر طبق تشخیص مردم و به خیر و صلاح آنها حرکت نکنند و طبق اشاره ی انگشت استکبار حرکت کنند. رژیمهای مرتجعی که شما میبینید، اینگونه اند و چقدر هم برای این زمامداران آمریکا، محبوب و مطلوبند. اما نظام مقدس اسلامی، نظامی است که همه ی مردم در آن بیدار و هوشیارند؛ با اراده تصمیم میگیرند، در صحنه ی مسائل زندگی حضور دارند، مسئولان کشور- دولت، دستگاه قضایی، قوه ی مقننه- آزاد و اسلامی فکر میکنند، برای خدا حرکت میکنند، به تهدید دشمن اعتنا نمیکنند و از تطمیع کسی به طمع نمی افتند. چنین نظامی، برای آنها مطلوب نیست. ما حق کسی را نگرفتیم، ما کسی را تهدید نکردیم. علی رغم خباثتها و وسوسه های دشمنان در خلیج فارس نسبت به همسایگان هم، هیچ وقت برای هیچ همسایه ای تهدید نبوده ایم همسایه ها، علیه ما تهدید درست کرده اند؛ اما ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، علیه هیچ دولت و ملت و کشوری، تهدید نبوده است.
ما همیشه کمک کرده ایم. ملت و نظام جمهوری اسلامی، این است: ملتی در موضع حق، طرفدار حق، دشمن با باطل، دشمن با ظلم و ستم و زورگویی؛ ملت و دولتی که اهل زورگویی و تجاوز و تعرض نیست و فقط با متعرضانی که میخواهند به حقوقش تجاوز و تعرض کنند، مبارزه و مقابله میکند و محکم می ایستد و تسلیم زورگوهای دنیا نمیشود. جرم ملت ایران، فقط این است.( بیانات در دیدار جمع کثیری از بسیجیان سراسر کشور 30/8/1375)

تهدیدات دشمن نشان از قدرتمندی ملت ایران

شما ملت عزیز ایران بدانید و میدانید که قدرتمند هستید. همین که دشمن میخواهد شما را از هویت دینی و ملی خودتان خالی کند و نتوانسته، دلیل بر قدرت شماست. همین که دشمن دست به تهدید میزند، نشانه ی قدرتمندی ملت ایران است. این قدرتمندی را روزبه روز زیاد کنید و نشان دهید که در صحنه حضور دارید. هر ملتی که از صحنه بیرون رفت و فضای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور را رها کرد، سوء استفاده کنها و بیگانه ها فوری به آن فضا می آیند و مالک و صاحب آن میشوند. کشورتان را نگه دارید. کشور برای شماست؛ ایران برای شماست و برای هیچکس دیگر نیست. خودتان این کشور و این نظام را با ایمان، عزم، وحدت و قدرتی که خدا به شما داده است، نگه دارید.( بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم قم 18/10/1382)