فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

حیرت و گیجی دشمن از مبارزه و مقاومت ملت

ما در اوان پیروزی انقلاب اسلامی بخوبی مشاهده میکردیم که دشمن، حیرتزده و گیج است و نمیفهمد چه اتفاق افتاده است. در حقیقت، استکبار نمیتوانست تحلیل درستی از آنچه که واقع شده بود پیدا کند. اما بعد از آنکه جمهوری اسلامی تشکیل شد، مبارزه ی ملت ما با آن قدرت ادامه پیدا کرد؛ جنگ تحمیلی پیش آمد؛ مقاومت این ملت پیش آمد؛ رهبری قاطعانه ی امام خود را در میدانهای مختلف نشان داد و پیوند اسلامی میان مردم و امام، ابعاد مختلف خودش را شناساند؛ دشمن بیدار و هشیار شد و تجربه پیدا کرد. این نکته، برای ما ملت ایران و نیز برای مسلمانان در سایر نقاط عالم، مهم است. با این حال، مسلمانان در سایر نقاط عالم باید توجه کنند که مبارزات اسلامی، مثل یک جنگ نظامی سنتی و کلاسیک است. عینا مشخصات همان برخورد را دارد. در جنگ نظامی، وقتی میبینید دشمن حرکتی ابتکاری از خود نشان میدهد، سعی میکنید ضد آن حرکت را انجام دهید. همین که دشمن سلاح جدیدی به دست می آورد، سعی میکنید ضد آن سلاح را فراهم کنید. او تانک برای خود فراهم میکند، شما ضد تانک فراهم میکنید. او هواپیمای جنگی برای خود تحصیل میکند، شما ضدهوایی درست میکنید. به معنای دقیقتر، هر حرکتی را که دشمن انجام داد شما مینشینید، فکر و تلاش میکنید و با ابتکار و هوشمندی، حرکت مقابل او را انجام میدهید. در مبارزات اسلامی نیز همینطور است. در نهضت اسلامی نیز همین وضع وجود دارد. دشمن چون نسبت به انقلاب اسلامی تجربه پیدا کرده است، روشهای جدیدی را به کار میگیرد. لذا مسلمانان عالم باید هشیار باشند.( بیانات در دیدار مهمانان خارجی دهه فجر و قشرهای مختلف مردم در روز نیمه شعبان 18/11/1371)

بیداری، شرط تحقق پیروزی مؤمنین و شکست دادن دشمنان

فشارهایی که در دنیا انجام میگیرد، محکوم به شکست است؛ شکست خواهد خورد. این چیزی است که تجربه به ما نشان داده، غیر از وعده ی الهی که: «و لینصرن الله من ینصره) و آیات زیادی که در این جهت هست. فشارها غالبا محکوم به شکست است. یک مدتی فشار می آورند، وقتی که ایستادگی مشاهده شد از این طرف، آن فشار تمام میشود. جنگ، جنگ اراده هاست؛ جنگ عزمهای راسخ است؛ هر که عزمش بیشتر بود، او برنده است. بنابراین، اینها شکست میخورند. اگر قرار بود نظام اسلامی با این فشارها شکست بخورد، باید همان دهه ی اول شکست میخورد. آن وقت۔ گفتم - دشمن قویتر بود، ما ضعیفتر بودیم، توانایی هامان کمتر بود، امکاناتمان کمتر بود، دنیاشناسی مان کمتر بود، تجربه مان کمتر بود؛ امروز بحمدالله این کمبودها و کمیهای آن وقتها جبران شده و خیلی از اشکالاتی که آن وقت وجود داشت، وجود ندارد. مردم روحیه هاشان هم خوب است. امروز انگیزه ها خیلی بالاست. اگر خدای نکرده یک وقتی یک جنگی اتفاق بیفتد که حضور در جبهه را برای مردم و جوانها ایجاب کند، آن وقت خواهید دید که جوان امروز ما که نسل سوم انقلاب است، همتش و فداکاری اش از جوان آن روز کمتر نیست؛ شاید بیشتر هم هست. یک چنین حالتی وجود دارد. بنابراین، این فشارها محکوم به شکست است؛ لكن مهم این است که ما بیدار باشیم. به شرط اینکه ما بیدار باشیم؛ به شرط اینکه خوابمان نبرد، غفلت نکنیم. این زنگهای هشداردهنده و بیدارباش، ما را بیدار نگه دارد؛ این شرطش است.( بیانات در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی 25/6/1389)

نقش همبستگی ملی در مقابل دشمن

مهمترین سلاح ملت ایران برای خنثی کردن تهدیدها، همبستگی ملی و همدلی است. ملت ایران برای خنثی کردن تهدیدهای دشمن احتیاج به بمب اتمی و سلاح هسته ای ندارد. همدلی و همبستگی شما مردم و چنگ زدن شما به ریسمان الهی و ایمان دینی، مهمترین سلاح ملت ایران است؛ این سلاحی است که بعد از پیروزی انقلاب تا امروز کارایی خود را نشان داده و بعد از این هم نشان خواهد داد.( بیانات در صحن جامع رضوی 1/1/1384)