فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

هوشیاری در برابر پیچیدگی روشهای دشمن

من به شما عرض کنم که توطئه دشمن، در گذشته یک تفاوت با امروز داشت. در گذشته، توطئه ی دشمن از روی بی تجربگی بود. یعنی آمریکا، استکبار جهانی، کمپانی داران بزرگ صهیونیست و امثال آنها که میخواستند با ملت و انقلاب ایران مبارزه کنند، از روشهای ساده تری استفاده میکردند که برای همه، قابل افشا بود. مثلا تحریک به حمله ی نظامی و راه انداختن جنگ، توطئه بود؛ اما همه، این را میشناختند. توطئه روشن میشد؛ مردم به پا میخاستند و مقابله میکردند. یا مثل حمله ی آمریکاییها به صحرای طبس و از این قبیل، آنچه که انجام دادند - محاصره ی اقتصادی، حملات تبلیغی و غیره - کارهایی آشکار بود. به مرور فهمیدند که نمیشود ملت ایران و انقلاب اسلامی را با این توطئه ها و کارها شکست داد. این تجربه، موجب شده است که روشهای خودشان را پیچیده تر کنند. به همان نسبتی که آنها روشها را پیچیده تر میکنند، ملت ایران هم بایستی هوشیاریش را بیشتر کند. جوانان بایستی آمادگیشان را بیشتر کنند. نه آمادگی جنگی؛ چون امروز بحث جنگ نظامی نیست. البته آمادگی رزمی هم برای روز مبادا ضروری است؛ اما آن چیزی که برای همه لازم است، آمادگی معنوی؛ یعنی آمادگی فکری، آمادگی روحی، آمادگی سیاسی و حفظ وحدت، اتصال و ارتباط نیروها با یکدیگر، ارتباط مستحکم و دوستانه ی ملت و دولت و شناختن چهره ی دشمن در هر لباسی است. دشمن با شکلهای مختلفی خود را به مقابله با انقلاب میکشاند. همیشه با لباس نظامی وابسته به فلان دولت بیگانه، جلو نمی آید.( بیانات در جمع بسیجیان در هفته بسیج 5/9/1376)

عزم و جدیت ملت راه مقابله با توطئهی دشمن

دانستن این حقیقت و توجه به ابعاد گوناگون آن، هوشیاری و عزم و جدیت عموم ملت ایران و مسلمانان جهان را در چگونگی مقابله با توطئه هایی که از سوی دشمن طراحی میشود، طلب میکند. ملت ما البته در طول دهساله ی گذشته با انواع توطئه های دشمنان آشنا شده و با آنها دست و پنجه نرم کرده و بحمدالله در بیشتر آنها فایق هم شده است؛ و سنت مسلم الهی آن است که در چنین میدانی- در میدانی که ملتی مؤمن و انقلابی و برحق و هوشیار و با اراده، در آن با دشمنانی مادی و زورگو و نابحق و شیطان صفت مبارزه میکند- پیروزی از آن جبهه ی حق است که از کمک خدا و اراده ی راسخ و روح فداکاری برخوردار است؛ و این همان چیزی است که ما در طول سالهای قبل و بعد از انقلاب تا امروز تجربه کرده ایم؛ و همان چیزی است که در سراسر تاریخ نبوتها تحقق یافته و قرآن بارها از آن خبر داده است. ولی شرط پیروزی، اتكال و اعتماد به خدا، هوشیار و جدی و آماده بودن، حفظ وحدت، و فریب تبلیغات دشمن را نخوردن است. امروز یکی از تلاشهای دشمنان صرف آن میشود که نور امید را در دل ملت ما خاموش کنند و آنان را به اوضاع کشور و به دست اندرکاران و مجریان امور بدبین سازند. فاصله ای که دشمنان ملت مایلند میان ملت و دولت به وجود آید، همان چیزی است که اگر خدای نخواسته موفق شوند، دست آنان و ایادی حقیر و ریاکار و خبیث آنان در داخل را برای ضربه زدن به کشور و انقلاب باز خواهد کرد. این، هدف همیشه ی دشمن بوده و هست؛ و لذا اصرار همیشه ی امام فقید و عظیم آن بود که پیوند میان ملت و مجریان امور مستحکمتر شود.( پیام به گردهمایی سراسری فرماندهان بسیج به مناسبت سالروز انتشار پیام رهبر فقید انقلاب برای تشکیل بسیج مستضعفان و گرامی داشت هفته بسیج 2/9/1368)
***
البته باید پشتیبانی عظیم مردمی شما حفظ شود. مردم باید هوشیاری اطلاعاتی خود را حفظ کنند و در مقابل تحرک دشمن حساسیت داشته باشند. در نظام جمهوری اسلامی، حضور عظیم مردم، اقتدار الهی را نشان میدهد و به میزان زیادی دشمن را مأیوس میکند؛ اما این نکته به معنای آن نیست که تحرکات دشمن و خباثتهای او تمام شده است؛ خیر، نمیتوان انتظار داشت که دشمن خباثتهای خود را متوقف کند. آنچه موجب میشود که دشمن نتواند ادامه دهد، هوشیاری مردم است. ارتباط با مردم را قوی کنید و اخلاص و تقوا و رابطه ی با خدا را سرلوحه ی کار خود قرار دهید.( بیانات در مراسم بیعت وزارت اطلاعات و پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی 30/3/1368)

حیرت و گیجی دشمن از مبارزه و مقاومت ملت

ما در اوان پیروزی انقلاب اسلامی بخوبی مشاهده میکردیم که دشمن، حیرتزده و گیج است و نمیفهمد چه اتفاق افتاده است. در حقیقت، استکبار نمیتوانست تحلیل درستی از آنچه که واقع شده بود پیدا کند. اما بعد از آنکه جمهوری اسلامی تشکیل شد، مبارزه ی ملت ما با آن قدرت ادامه پیدا کرد؛ جنگ تحمیلی پیش آمد؛ مقاومت این ملت پیش آمد؛ رهبری قاطعانه ی امام خود را در میدانهای مختلف نشان داد و پیوند اسلامی میان مردم و امام، ابعاد مختلف خودش را شناساند؛ دشمن بیدار و هشیار شد و تجربه پیدا کرد. این نکته، برای ما ملت ایران و نیز برای مسلمانان در سایر نقاط عالم، مهم است. با این حال، مسلمانان در سایر نقاط عالم باید توجه کنند که مبارزات اسلامی، مثل یک جنگ نظامی سنتی و کلاسیک است. عینا مشخصات همان برخورد را دارد. در جنگ نظامی، وقتی میبینید دشمن حرکتی ابتکاری از خود نشان میدهد، سعی میکنید ضد آن حرکت را انجام دهید. همین که دشمن سلاح جدیدی به دست می آورد، سعی میکنید ضد آن سلاح را فراهم کنید. او تانک برای خود فراهم میکند، شما ضد تانک فراهم میکنید. او هواپیمای جنگی برای خود تحصیل میکند، شما ضدهوایی درست میکنید. به معنای دقیقتر، هر حرکتی را که دشمن انجام داد شما مینشینید، فکر و تلاش میکنید و با ابتکار و هوشمندی، حرکت مقابل او را انجام میدهید. در مبارزات اسلامی نیز همینطور است. در نهضت اسلامی نیز همین وضع وجود دارد. دشمن چون نسبت به انقلاب اسلامی تجربه پیدا کرده است، روشهای جدیدی را به کار میگیرد. لذا مسلمانان عالم باید هشیار باشند.( بیانات در دیدار مهمانان خارجی دهه فجر و قشرهای مختلف مردم در روز نیمه شعبان 18/11/1371)