فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

دوستان نادان و غافل

همه ی کسانی که در این میدان، کار خلاف میکنند، دشمنان نیستند؛ این هم معلوم باشد. بعضی هم دوستان نادانند، بعضی خودیهای غافلند. من از خودیها مصرا میخواهم قدری ذهن خودشان را باز کنند و فکر خودشان را به کار بیندازند؛ بفهمند امروز دشمن کیست، چه میخواهد و چه میکند - و نقشه ی دشمن چیست- عقل، این است. شما در جبهه ی جنگ باید بدانید که آیا این جهتی که تیراندازی میکنید، بمباران میکنید، همانجایی نیست که دشمن میخواهد بمباران شود؟ چرا شما کار دشمن را به عهده میگیرید؟! چرا جاده ی دشمن را هموار میکنید برای اینکه بتواند نیروهای خودی را دور بزند؟! مسأله این است. تأكیدی که ما همیشه میکنیم بر اینکه افراد، قدرت تحلیل سیاسی داشته باشند، برای این است که اینگونه اشتباهات را نکنند. البته دشمنان نقابدار، دشمنان دورو و منافق، دشمنانی که حتی جرأت ظاهر شدن هم ندارند، پشت عناصر صادق و سالم و احیانا ساده، خود را پنهان میکنند! آنها را باید شناخت و هشدارشان داد. امروز کشور و ملت، احتیاج دارد به اینکه مردم، تیزبین و هوشیار باشند، بیدار و دشمن شناس باشند و بفهمند دشمن چه میکند.(بیانات در دیدار جهادگران جهادسازندگی 15/7/1377)

فتنه یعنی انسان نفهمد چه کسی دوست و چه کسی دشمن است

خطرناکترین این حوادث، حادثه ای است که فتنه باشد. فتنه، یعنی حادثه ی غبارآلودی که انسان نتواند بفهمد چه کسی دوست و چه کسی دشمن است و چه کسی با غرض وارد میدان شده و از کجا تحریک میشود. فتنه ها را باید با روشنگری خاموش کرد. هر جا روشنگری باشد، فتنه انگیز دستش کوتاه میشود. هر جا حرف بی هدف، کار بی هدف، براندازی بی هدف، تهمت زدن بی هدف وجود داشته باشد، فتنه انگیز خوشحال میگردد؛ چون صحنه شلوغ میشود. لذا مردم عزیز ما که بحمدالله در این بیست سال هوشیاری حقیقی خودشان را در قضایای گوناگون نشان دادند، در این قضیه هم باید هوشیارانه مسائل را تحلیل کنند.(بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران 8/5/1378)

شناسایی نفوذیهای خارج از کشور

امروز یکی از کارهای امنیتی مسئولان اطلاعات عبارت است از شناسایی نفوذیهایی که از خارج وارد کشور میشوند و خمپاره و مواد منفجره و امثال اینها را به داخل می آورند. از آن طرف هم نمایندگان کنگره ی آمریکا و فلان بخش دولتی اروپا به اینها امضا میدهند! معنای این کارها چیست؟ آیا اینها به هم ربط ندارد و به یکدیگر متصل نیست؟ کسانی که اینها را راه می اندازند و به داخل میفرستند، همان کسانی هستند که در کنگره ی آمریکا یک طور و در فلان کشور اروپایی یک طور، از رئیس جمهور، از نخست وزیر و از نماینده ی مجلس تأیید و امضا و کمک و تشویق و پول میگیرند. مگر معنای ارتباط با خارج چیست؟ چرا ما باید چشمان خود را ببندیم؟ اگر ما دشمن خود را نبینیم و به فکر مقابله ی با او نباشیم، چه کسی ما را تشویق و تحسین میکند؟ ما در داخل کشور، دشمن فرضی درست میکنیم؛ جناحها همدیگر را دشمن عمده میکنند؛ این جناح علیه آن جناح، آن جناح علیه این جناح! آیا این عقلایی است؟! آیا این لازمه ی اداره ی درست کشور است؟!(بیانات در دیدار اعضای شورای تامین استانها 25/11/1379)