فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

۱۰) مطبوعات

دمیده شدن اثر انگشت (عبدالله بن ابیها) در لابه لای قلمها

من میدانم که در بسیاری از این مطبوعات، آدمهای خوب و مؤمنی مشغول کارند- چه کسانی که قلم میزنند، چه کسانی که اداره میکنند- اما در لابه لای همینها اثر انگشت «عبدالله بن ابیها» را میبینم: تفرقه افکنیها، اختلاف افکنیها، تشنج آفرینیها، تشویش افکار عمومی، ناامید کردنها، یأس پراكنیها، چهره سازی عناصر وابسته و مرید دشمن، از نظر انداختن عناصر مفید و مؤمن و مخلص و دلسوز! البته این کارها به جایی هم نخواهد رسید؛ خدای متعال رسوا میکند. من البته مایل نبودم با این صراحت و تفصیل درباره ی بعضی از مطبوعات حرف بزنم. در واقع ناگزیر شدم. وقتی که دشمن برای اثرگذاری بر روی اذهان عمومی و ایجاد مسألهی روز برنامه ریزی کرده، فرصت نمیدهند که مردم نفس بکشند. اگر مردم در جایی یک شادی هم پیدا کنند، بلافاصله مسأله ای را علم میکنند و دائم کشمکش راه می اندازند!(بیانات در دیدار با جوانان در مصلای بزرگ تهران 1/2/1379)

انتقال سالم اطلاعات؛ جلوگیری از نفوذ دشمن

من بارها به مسئولان دولتی تذکر داده ام و به طور جدی از آنها خواسته ام که جلو این وضعیت را بگیرند. این اسمش محدود کرد مطبوعات نیست. این اسمش جلوگیری از انتقال آزاد اطلاعات نیست انتقال سالم اطلاعات مورد تأیید ماست. این معنایش جلوگیری از نفوذ دشمن است. جلوگیری از به ثمر رسیدن توطئه ی تبلیغاتی دشمن است. من وجود این جریان تبلیغاتی و مطبوعاتی را به حال کشور، به حال جوانان، به حال آینده، به حال انقلاب و به حال ایمان مردم مضر میدانم این جریان، دائم در صدد قداست شکنی از مسائل اساسی اسلامی است. مباحث اسلامی را زیر سؤال میبرند؛ انقلاب را زیر سوال میبرند؛ نه با بیان منطقی، با روشهای بسیار غلط که جز در مطبوعات ناسالم در دوره هایی که بوده، انسان نمیتواند نظیر و شبیه اش را پیدا کند! من به نظرم رسید بعد از آنکه با مسئولان در میان گذاشتم و به رئیس جمهور گفتم، این را بعنوان یک درددل و شکوه - مثل پدری که با فرزندانش مطلبی را در میان میگذارد- با شما در میان بگذارم.(بیانات در دیدار با جوانان در مصلای بزرگ تهران 1/2/1379)