فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

۸) جناحهای سیاسی

جناح بندی خصمانه در کشور از ترفندهای دشمن

توطئه و ترفند دیگر دشمن این است که القا کند بین مسئولان و یا مردم جناحبندی حاد خصمانه وجود دارد. مردم نباید این تبلیغات را جدی تلقی کنند. البته از لحاظ سیاسی، اختلاف سلیقه وجود دارد، که طبیعی است و وجود آن خطری را ایجاد نمیکند. بارها امام (ره) میفرمودند: من از این بحثها نگران نمیشوم؛ نگرانی ما زمانی است که اینها را عمده کنیم. نباید تصور کنیم که بخاطر این مباحثات، آحاد ملت از هم جدا میشوند. اگر مسئولان و یا مردم، اختلاف سیاسی و سلیقه های مختلف داشته باشند، باز هم دوش به دوش و دست در دست یکدیگر، برای کشور و نظام کار میکنند. اگرچه در حال حاضر اختلافات سلیقه ای کمرنگ شده است، ولی مسئولان و مردم نگذارند زمینه های اختلاف در جامعه به وجود آید.(بیانات در مراسم بیعت اصناف مشهد و تعاونیهای شهری خراسان، مسئولان بنیاد پانزده خرداد و نهضت سوادآموزی و تعدادی از کارکنان و مسئولان وزارت نیرو 8/4/1368)
***
گروههای مختلف، جناحهای مختلف، سیاستها و جهتگیریهای مختلف، در مقابله با دشمن، باید با هم باشند و کاری نکنند که دشمن سوء استفاده کند. اختلاف سیاسی مانعی ندارد؛ اختلاف نظر مانعی ندارد؛ مبارزات انتخاباتی به شکل سالم، مانعی ندارد؛ اما خراب کردن یکدیگر، خراب کردن چهره ی کشور، خراب کردن ذهن مردم و چهره ی مسئولین دلسوز، اشکال دارد. ایجاد سؤال و ابهام در ذهن مردم، اشکال دارد. با وحدت و یکپارچگی، «كأنهم بنیان مرصوص»، مثل یک دژ پولادین، در مقابل دشمن بایستید؛ مثل چند برادر در یک خانه. ممکن است دو برادر هر کدورت و گله هم داشته باشند، اما در مقابل کسی که به خانه آنها حمله میکند، دوش به دوش، باید در کنار هم بایستند. آحاد ملت باید اینگونه باشند. این، یکی از ویژگیهایی است که در این سنگر میتوانید حفظ کنید. دوم، حضور در صحنه های سیاسی است. راهپیمایی روز قدس، بسیار خوب بود. راهپیمایی بیست و دوم بهمن، بسیار خوب بود. ملت عزیز ما، در مقابل دشمن، آزمایش بسیار خوبی داد و دشمن را مأیوس کرد.(بیانات در اجتماع زائران حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در روز عید سعید فطر 15/1/1371)

اتحاد جریانات سیاسی در برابر دشمن

جریانها و خط و خطوط سیاسی با هم اختلاف سلیقه دارند؛ با هم بغض و کینه و دشمنی که ندارند. واسطه هایی بودند که شروع به این کار کردند؛ آدم مشخصأ هدفهایشان را میفهمید. در تبلیغات بیرونی و در همین کارهایی که انجام میگرفت، انسان میفهمید که اینها تصمیم دارند هر جناحی را علیه جناح دیگر تحریک کنند؛ برای هر جناحی از جناحهای داخلی کشور، اینطور وانمود کنند که دشمن واقعی شما بیرون این مرزها نیست؛ دشمن واقعی شما همین جاست و آن هم آن جناح مقابل شماست! آتش منازعات جناحی را داغ و برافروخته کردند.؟(بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران 8/5/1378)