فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

مهمترین برنامه ی دشمن؛ از بین بردن هویت جوانان

دشمن میخواهد هویت جوان ایرانی را از او بگیرد؛ اهداف را از بین ببرد؛ افقها را تیره کند؛ به او بگوید تو یک موجود حقیر و محدود هستی؛ پیش من بیا تا تو را زیر بال بگیرم. معلوم است؛ کشور ثروتمند ایران و منطقه ی بسیار مهم و راهبردی ما و تأثیرات فراوانی که این ملت از همه سو میتواند بگذارد، همه از طریق تحقیر شخصیت جوانها، در مشت دشمن می آید. امروز برنامه ی دشمن نسبت به شما جوانها این است؛ خیلی باید بیدار باشید. این حرفها را به شما نمیزنم تا معنایش این باشد که مسئولان کشور در قبال نسل جوان مسئولیتی ندارند؛ چرا، آن را قبلا گفتم؛ آنها هم مسئولند؛ مسئولیتهای آنها به جای خود؛ اما شما هم مسئولید.(بیانات در دیدار جوانان و فرهنگیان در مصلای رشت 12/2/1380)

هجوم دشمن به تفکر و احساس جوانان

باید مواجهه ی با دشمن را در حوزهی تفکر و احساس جوانها اهمیت بدهید و بدانید که دشمن اولین نقطه ای را که مورد توجه قرار میدهد، آن نقطه ی فعال است که یکی از بخشهای آن، عبارت است از نسل جوان؛ چون امید به نسل جوان است و سازنده ی آینده، نسل جوان است، لذا آنجا را دشمن هدف قرار میدهد.(بیانات در دیدار روحانیون و طلاب تشیع و تسنن کردستان 23/2/1388)

فسادانگیزی دشمن در نسل جوان

یکی دیگر از توطئه های دشمن، توطئه ی فسادانگیزی است؛ نفوذ در نسل جوان، ایجاد فساد در میان سربازان واقعی اسلام، جوانان را به مسائل فسادبرانگیز سرگرم و مشغول کردن. جوانان بدانند که این توطئه است، و من به شما عرض میکنم که امروز دست توطئه گری با هدایت بیگانه در سطح کشور وجود دارد، تا بذر فساد و لغو در میان جوانان بیفشاند؛ برای اینکه جوانان را سرگرم و مشغول کند. ملتی که جوانانش سرگرم فسق و فجور باشند، راه به جایی نخواهد برد. میخواهند آن جوان بسیجی مؤمن و مخلص و پارسا را که برای جهاد فی سبیل الله به میدان جنگ میرفت و پشت سرش را نگاه نمیکرد و زندگی راحت و لذات و همه را پشت گوش می انداخت، اسیر و پابند کنند؛ هم مسئولان و هم جوانان متوجه باشند. البته مسئولان توجه کرده اند و امیدواریم که بتوانند این ریشه ی فساد را از بیخ و بن بکنند و دست توطئه گر را از عرض و آبروی این ملت قطع کنند.(بیانات در اجتماع بزرگ مردم خرم آباد 30/5/1370)