فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

بسج یعنی بیمناک کردن دشمن و امیدوار کردن دوستان

بسیج، عبارت است از مجموعه ای که در آن، پاکترین انسانها، فداکارترین و آماده به کار ترین جوانان کشور، در راه اهداف عالی این ملت و برای به کمال رساندن و به خوشبختی نائل کردن این کشور، جمع شده اند. بسیج، عبارت است از تشکیلاتی که در آن، افراد متفرق و تنها، به یک مجموعه ی عظیم و منسجم و به یک گروه آگاه، متعهد، بصیر و بینای به مسائل کشور و به نیاز ملت، تبدیل میشوند؛ مجموعه ای که دشمن را بیمناک و دوستان را امیدوار و خاطر جمع میکند. معنای بسیج، این است.(بیانات در جمع بسیجیان به مناسبت هفته ی بسیج 5/9/1376)
***
اگر روزی دشمنی به کشوری حمله ی نظامی کند. چه کسی در مقابلش می ایستد؟ کسی که از همه به سرزمین خود علاقه مندتر است؛ به ملت خود علاقه مندتر است؛ به زخارف دنیوی بی علاقه تر است؛ احساس مسئولیت بیشتری میکند و متعهدتر است. چنین کسی میرود دفاع میکند. شما دیدید که در دوران جنگ، چه کسانی رفتند دفاع کردند. عمده ی میدان ما را، بسیج پر کرد. بسیج یعنی همین؛ یعنی عنصر مؤمن انقلابی علاقه مند به سرنوشت میهن، علاقه مند به سرنوشت کشور و یک فرد فداکار. رفت وسط میدان و با فداکاری، دشمن را به زانو درآورد.(بیانات در دیدار وزیر، معاونین و روسای مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور 21/5/1371)
* * *
عزیزان، سلاح شما ایمان صادقانه و منطق مستحکم و عزم پولادین است. نباید تصور کرد که بسیج دانشجویی حتی در دورانی که کشور در حال جنگ مسلحانه نیست، یک مجموعه ی نظامی است. سازمان بسیج در دوران حاضر باید کانون رشد و اشاعه تفکر بسیجی باشد. و تفکر بسیجی ترکیبی است از ایمان عمیق، تلاش مخلصانه، هشیاری در شناخت دشمن، گذشت و ایثار در برابر دوست، و ایستادگی و مقاومت شجاعانه و خستگی ناپذیر... و این است آن حقیقت والایی که امام بزرگوار ما بخاطر آن، بسیجی بودن را افتخار خود میدانست.( پیام به پنجمین گردهمایی بسیج دانشجویی 14/7/1377)

۷) جوانان

سرمایه گذاری دشمن روی جوانان

من بعنوان فردی که جریانها را میشناسد و از جریانهای جهانی و پشت پرده و توطئه های دشمن آگاه است و از اول انقلاب با آنها سروکار داشته است، میگویم که جوانان عزیز! دشمن روی شما سرمایه گذاریهای زیادی میکند؛ حواستان جمع باشد. عده ای را به بی تفاوتی میکشاند و عده ای را دلسرد و مأیوس میکند. یأس، بزرگترین آفت جوان است. جوانها بدانند که متأسفانه یأس به روح جوان زودتر راه پیدا میکند؛ همچنان که امید اینگونه است. در مقابل یأسی که دشمن میخواهد به جوانها تلقین و تزریق کند، خودتان را مصونیت بدهید.(بیانات در دیدار با گروه کثیری از دانشجویان و دانش آموزان، به مناسبت سیزدهم آبان ماه (روز ملی مبارز با استکبار) 10/8/1368)
***
نقطه ای که دشمن روی آن سرمایه گذاری میکند، جوانان است. در ایران اسلامی، جوانان ما در کوره ی انقلاب، افرادی پارسا بار آمدند. پارسایی جوانان ما بی نظیر یا لااقل کم نظیر است. بنده که نظیری برای آن سراغ ندارم! جوان بری از آلودگیهای مختلف و پاک از شهوات، وارد میدان های خطر میشود؛ همه چیز را رها میکند، آسایش و راحتی را کنار میگذارد؛ به فکر حرکتی الهی است و احساس میکند بار مسئولیت بر دوش اوست. دشمن با چنین جوانی به شدت مخالف است. به همین سبب کوشش میکند تا جوانان ما پارسا نمانند. امروز باندها و دستهایی را میشناسیم که به شکل یک گروهک، میخواهند جوانان را فاسد کنند. البته ما با چنان باندها و دستهایی برخورد میکنیم و با آنها که نسل جوان را تهدید میکنند، شدیدأ مبارزه خواهیم کرد.(بیانات در دیدار مهمانان خارجی دهه ی فجر و قشرهای مختلف مردم در روز نیمه ی شعبان 18/11/1371)