فهرست کتاب


دشمن شناسی(شناخت دشمن و روش های مقابله با آن)

از منظر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی)

تبلیغ دشمن؛ کنار گذاشتن ارزشهای بسیجی

در شرایط کنونی کشور، بعضی کسان با همان تفسیر غلطی که فکر میکنند بسیج یک مجموعه ی نظامی است، یا سپاه و ارتش و نیروهای نظامی، فقط در دوران جنگ حضورشان لازم است و بعد باید بکلی فراموش شوند و کنار بروند، با این تحلیل غلط معتقدند که همه ی ارزشهای بسیجی، همه ی ارزشهای خوب الهی- که بسیج مظهر آن است - بایستی از جامعه کنار برود! البته این تبلیغ دشمن است. وای به حال ملتی که گوشش به تبلیغ دشمن باشد. دشمن، خیر انسان را که نمیخواهد. دشمن اگر از شما تعریف هم بکند، بایستی نسبت به این تعریف سوءظن پیدا کنید. اگر بدگویی هم بکند، باید به آن بدگویی اش لبخند تمسخر بزنید. اگر بگوید وضعت خراب است، باید بدانی وضعت خوب است. اگر بگوید این راهی که میروی، غلط است، باید بدانی او از این راه صدمه میبیند. اگر از شما تعریف کند، باید به خودتان نگاه کنید و ببینید چه کار خلافی از شما سر زده که موجب خوشحالی اوست، البته اگر تعریف او واقعی باشد و کلکی در کار نباشد.(بیانات در دیدار جمع کثیری از پاسداران و بسیجیان به مناسبت روز میلاد امام حسین(ع) و روز پاسدار 2/9/1377)

بسج یعنی بیمناک کردن دشمن و امیدوار کردن دوستان

بسیج، عبارت است از مجموعه ای که در آن، پاکترین انسانها، فداکارترین و آماده به کار ترین جوانان کشور، در راه اهداف عالی این ملت و برای به کمال رساندن و به خوشبختی نائل کردن این کشور، جمع شده اند. بسیج، عبارت است از تشکیلاتی که در آن، افراد متفرق و تنها، به یک مجموعه ی عظیم و منسجم و به یک گروه آگاه، متعهد، بصیر و بینای به مسائل کشور و به نیاز ملت، تبدیل میشوند؛ مجموعه ای که دشمن را بیمناک و دوستان را امیدوار و خاطر جمع میکند. معنای بسیج، این است.(بیانات در جمع بسیجیان به مناسبت هفته ی بسیج 5/9/1376)
***
اگر روزی دشمنی به کشوری حمله ی نظامی کند. چه کسی در مقابلش می ایستد؟ کسی که از همه به سرزمین خود علاقه مندتر است؛ به ملت خود علاقه مندتر است؛ به زخارف دنیوی بی علاقه تر است؛ احساس مسئولیت بیشتری میکند و متعهدتر است. چنین کسی میرود دفاع میکند. شما دیدید که در دوران جنگ، چه کسانی رفتند دفاع کردند. عمده ی میدان ما را، بسیج پر کرد. بسیج یعنی همین؛ یعنی عنصر مؤمن انقلابی علاقه مند به سرنوشت میهن، علاقه مند به سرنوشت کشور و یک فرد فداکار. رفت وسط میدان و با فداکاری، دشمن را به زانو درآورد.(بیانات در دیدار وزیر، معاونین و روسای مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور 21/5/1371)
* * *
عزیزان، سلاح شما ایمان صادقانه و منطق مستحکم و عزم پولادین است. نباید تصور کرد که بسیج دانشجویی حتی در دورانی که کشور در حال جنگ مسلحانه نیست، یک مجموعه ی نظامی است. سازمان بسیج در دوران حاضر باید کانون رشد و اشاعه تفکر بسیجی باشد. و تفکر بسیجی ترکیبی است از ایمان عمیق، تلاش مخلصانه، هشیاری در شناخت دشمن، گذشت و ایثار در برابر دوست، و ایستادگی و مقاومت شجاعانه و خستگی ناپذیر... و این است آن حقیقت والایی که امام بزرگوار ما بخاطر آن، بسیجی بودن را افتخار خود میدانست.( پیام به پنجمین گردهمایی بسیج دانشجویی 14/7/1377)

۷) جوانان